Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
19 / 07.11.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 343 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 344 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 345 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 346 Asia/4

Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 30.9.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 347 Asia/5

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 348 Asia/6

Helsingin kaupungin päivystystoimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 349 Asia/7

Sosiaali- ja terveystoimen välinehuoltotoiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 350 Asia/8

Tattariharjun eritasoliittymän asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12480) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 351 Asia/9

Vuosaaren uuden lukion (Mosaiikinraitti 2) asemakaavan muuttaminen (nro 12485) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 352 Asia/10

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite Puistolan aseman viihtyisyyden lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 353 Asia/11

Valtuutettu Pia Kopran aloite metroliikenteen häiriöistä ja metrojunan kuljettajien työoloista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 354 Asia/12

Valtuutettu Mia Nygårdin aloite tekojääradan rakentamiseksi Lauttasaaren liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 355 Asia/13

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite tilojen avaamisesta vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien lasten iltakerhoille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 356 Asia/14

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite lähiliikuntapaikasta Puistolan liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 357 Asia/15

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite maauimalapohjaisen uimahallin toteuttamiseksi Puistolan Suuntimopuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 358 Asia/16

Valtuutettu Pilvi Torstin aloite lähikouluperiaatteen käyttöönotosta päiväkotipaikkapäätöksissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 359 Asia/17

Valtuutettu Tapio Klemetin aloite hiihtokauden pidentämiseksi Paloheinässä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 360 Asia/18

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite graffiti- ja muraalitaiteen saamiseksi Herttoniemen ja Siilitien väliseen meluvalliin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 361 Asia/19

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite psykososiaalisen tuen vahvistamisesta elämän loppuvaiheen hoidossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 362 Asia/20

Valtuutettu Kati Juvan aloite valvotuista huumeidenkäyttötiloista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 363 Asia/21

Valtuutettu Pia Kopran aloite Heikki Hurstin ruoka-aputyön jatkumisen turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 364 Asia/22

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapausoppaasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 365 Asia/23

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite perusterveydenhuollon ja psykiatrisen avohoidon lyhytterapioista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 366

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 343 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 344 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 345 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 346 Ärende/4

Val av ersättare i revisionsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 30.9.2018

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 347 Ärende/5

Val av ersättare i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 348 Ärende/6

Överföring av Helsingfors stads jourverksamhet till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörelse (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 349 Ärende/7

Överföring av social- och hälsovårdssektorns instrumentvårdsverksamhet till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörelse (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 350 Ärende/8

Detaljplan och detaljplaneändring för en planskild anslutning i Tattaråsen (nr 12480) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 351 Ärende/9

Detaljplaneändring för Nordsjö nya gymnasium (Mosaikstråket 2) (nr 12485) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 352 Ärende/10

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om ökning av trivseln på Parkstads station (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 353 Ärende/11

Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om störningarna i metrotrafiken och metroförarnas arbetsförhållanden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 354 Ärende/12

Den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen om en konstisbana till Drumsö idrottspark (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 355 Ärende/13

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om öppnande av lokaler för kvällsklubbar för skiftarbetande ensamförsörjares barn (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 356 Ärende/14

Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om en näridrottsplats till Parkstads idrottspark (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 357 Ärende/15

Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om en simhall av typ friluftsbad till Pejlingsparken i Parkstad (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 358 Ärende/16

Den av ledamoten Pilvi Torsti väckta motionen om ibruktagandet av principen om närskola vid daghemsbeslut (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 359 Ärende/17

Den av ledamoten Tapio Klemetti väckta motionen om förlängning av skidsäsongen i Svedängen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 360 Ärende/18

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om graffiti- och muralkonst på bullerskärmen mellan Hertonäs och Igelkottsvägen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 361 Ärende/19

Den av ledamoten Reetta Vanhanen väckta motionen om starkare psykosocialt stöd i vården vid livets slutskede (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 362 Ärende/20

Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om övervakade narkotikarum (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 363 Ärende/21

Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om tryggande av Heikki Hurstis mathjälp i fortsättningen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 364 Ärende/22

Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om en valfrihetsguide för social- och hälsovården (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 365 Ärende/23

Den av ledamoten Reetta Vanhanen väckta motionen om kortterapier inom primärvården och den psykiatriska öppenvården (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 366

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22