Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
06 / 30.03.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 74 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 75 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 76 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 77 Asia/4

Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 78 Asia/5

Jakomäen sydän -palvelurakennuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Kustannusarvio 2.2.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 79 Asia/6

Laajasalon kauppakeskuksen alueen asemakaavan muutos (nro 12430) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Asia/7

Lauttasaaren Pohjoiskaari 34-38 asemakaavan muutos (nro 12640) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 81 Asia/8

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 74 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 75 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 76 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 77 Ärende/4

Projektplan för nybyggnaden för Maatullin peruskoulu, daghemmet Maatulli och lekparken Maatulli (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 78 Ärende/5

Höjning av maximipriset i projektplanen för servicehuset Jakobackas hjärta (pdf) (html)

Bilaga 1

Kustannusarvio 2.2.2022

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 79 Ärende/6

Detaljplaneändring för Degerö köpcentrumområde (nr 12430) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 80 Ärende/7

Detaljplaneändring för Norrsvängen 34–38 på Drumsö (nr 12640) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 81 Ärende/8

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22