Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
12 / 22.06.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 181 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 182 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 183 Asia/3

Vuoden 2021 arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus sekä vastuuvapaus vuodelta 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 184 Asia/4

Helsingin kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 185 Asia/5

Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 186 Asia/6

Poliisin neuvottelukunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 6.5.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 187 Asia/7

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat -yhtiölle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 188 Asia/8

Tilojen vuokraaminen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloilta Englantilaisen koulun käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Vuokrasopimusluonnos Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat – Helsingin kaupunki

Liite 4

Vuokrasopimusluonnos Kiinteistö Oy Koulutalo – Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 189 Asia/9

Käpylän Pohjolankatu 45 ja 47 asemakaavan muuttaminen (nro 12732) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutukset

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 190 Asia/10

Oulunkylän Maunulan Lampuotilantie 34 ja 36 asemakaavan muuttaminen (nro 12748) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutukset

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 191 Asia/11

Haagan Steniuksenkentän alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12697) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Muistutukset

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 192 Asia/12

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite palestiinalaisalueiden laittomasta miehityksestä ja Helsingin kaupungin hankinnoista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 193 Asia/13

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)


§ 194 Asia/14

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 181 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 182 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 183 Ärende/3

Utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2021 och ansvarsfrihet för året 2021 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 184 Ärende/4

Godkännande av Helsingfors stads bokslut för år 2021 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 185 Ärende/5

Förtroendevaldas och tjänsteinnehavares lagstadgade redogörelser för bindningar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 186 Ärende/6

Val av medlem i delegationen för polisen (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 6.5.2022

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 187 Ärende/7

Beviljande av proprieborgen till Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 188 Ärende/8

Hyrning av lokaler av Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors för Engelska skolan (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Vuokrasopimusluonnos Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat – Helsingin kaupunki

Bilaga 4

Vuokrasopimusluonnos Kiinteistö Oy Koulutalo – Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 189 Ärende/9

Detaljplaneändring för Pohjolagatan 45 och 47 i Kottby (nr 12732) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Muistutukset

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 190 Ärende/10

Detaljplaneändring för Landboasvägen 34 och 36 i Månsas i Åggelby (nr 12748) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Muistutukset

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 191 Ärende/11

Detaljplaneändring för Steniusplanen i Haga (nr 12697) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Muistutukset

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 192 Ärende/12

Ledamoten Suldaan Said Ahmeds motion om ockupation av de palestinska områdena och om Helsingfors stads upphandlingar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 193 Ärende/13

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)


§ 194 Ärende/14

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22