Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
01 / 19.01.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Selvitys vuoden 2020 toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista (pdf) (html)

Liite 1


§ 4 Asia/4

Adoptiolapsen Helsinki-lisä 1.6.2021 alkaen (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 6 Asia/6

Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen toiminnan lakkauttaminen 30.6.2021 alkaen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle osoitteeseen Soittajantie 10 toteutettavan päiväkoti Vanhaisen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Soittajantie 10 Hankesuunnitelma liitteet

Liite 3

LPK Vanhainen, Soittajantie 10 työsuojelulausunto


§ 8 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle osoitteeseen Pieksupolku 5 toteutettavan päiväkotihankkeen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet, lpk Nuotti, korvaava uudisrakennus 15.10.2020

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Asia/9

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 31.12.2020


§ 10 Asia/10

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, Tietosuojalaki 29 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL 24 § 1 mom 32 kohta Tietosuojalaki 29 §)§ 10 Ärende/10

Begäran om omprövning av ett beslut om småbarnspedagogik (pdf) (html)

Bilaga 1

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 25 p, Dataskyddslag 29 §)

Bilaga 2

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 25 p, JulkL 24 § 1 mom 32 kohta Dataskydsslag 29 §)§ 11 Asia/11

Oikaisuvaatimus viranhoitomääräyksen muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Liite 2

Rehtorin päätös

Liite 3

Viranhoitomääräykset

Liite 4

Hallinto-oikeuden päätös

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28