Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
03 / 02.03.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 145 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 146 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 147 Asia/3

Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman 2018-2021 väliarviointi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 148 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Opetushallitukselle tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden luonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 149 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousajat syksyllä 2021 ja pöytäkirjan nähtävänä pitäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Dan Koivulaakson aloitteesta turvapaikanhakijoiden lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 151 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kati Juvan toivomusponnesta mahdollisuuksista työllistää enemmän osatyökykyisiä henkilöitä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle (pdf) (html)


§ 152 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Kannelmäen peruskoulun Kuninkaantammen toimipisteen ja päiväkodin hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet Kuninkaantammen pk ja lpk 15.11.2020

Liite 3

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 153 Asia/9

Yhden opiskelijajäsen ja yhden varajäsenen valinta ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikuntaan (pdf) (html)


§ 154 Asia/10

Oikaisuvaatimus Kalasataman peruskoulun musiikin opetusvälineiden hankintaa koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1 Oikaisuvaatimus (F-Musiikki Oy) 28.1.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 155 Asia/11

Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätökseen koskien adoptiolapsen Helsinki-lisän muuttamista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Oikaisuvaatimus 8.2.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156 Asia/12

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta toistaiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Rehtorin päätös

Liite 3

Rehtorin lausunto oikaisuvaatimukseen

Liite 4

Hakuilmoitus

Liite 5

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Liite 6

Virkaan valitun hakemus


§ 157 Asia/13

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta toistaiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Rehtorin päätös

Liite 3

Rehtorin lausunto oikaisuvaatimukseen

Liite 4

Hakuilmoitus

Liite 5

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Liite 6

Virkaan valitun hakemus


§ 158 Asia/14

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta toistaiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Rehtorin päätös

Liite 3

Rehtorin lausunto oikaisuvaatimukseen

Liite 4

Hakuilmoitus

Liite 5

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Liite 6

Virkaan valitun hakemus


§ 159 Asia/15

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Rehtorin päätös

Liite 3

Rehtorin lausunto

Liite 4

Hakuilmoitus

Liite 5

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Liite 6

Virkaan valitun hakemus


§ 160 Asia/16

Oikaisuvaatimus luokanopettajan ottamisesta määräajaksi (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Rehtorin päätös

Liite 3

Rehtorin lausunto

Liite 4

Tehtävään valitun hakemus

Liite 5

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Liite 6

Hakuilmoitus


§ 161 Asia/17

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, Tietosuojalaki 29 § )

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1. § 32 k, Tietosuojalaki 29 § )§ 161 Ärende/17

Begäran om omprövning av ett beslut om småbarnspedagogik (pdf) (html)

Bilaga 1

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 25 p, Dataskydsslag 29 § )

Bilaga 2

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom 32 k, Dataskyddslag 29 §)§ 162 Asia/18

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 163 Asia/19

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 164 Asia/20

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 165 Asia/21

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28