Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
04 / 23.03.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 166 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 167 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 168 Asia/3

Vuoden 2020 talousarvion toteutuminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 169 Asia/4

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2020 toimintakertomus (pdf) (html)

Liite 1


§ 170 Asia/5

Asioinnin tietojärjestelmähankkeen kehittämis- ja ylläpitotöiden (ASTI DPS 8) hankinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 171 Asia/6

Tietokoneiden ja it-tarvikkeiden hankinta toisen asteen oppivelvollisille opiskelijoille (pdf) (html)

Liite 1

Hankinnan ennakoitu arvo


§ 172 Asia/7

Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan palveluntuottajakriteerit avustettavassa toiminnassa (pdf) (html)


§ 173 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle hallintosäännön muuttamiseksi (pdf) (html)


§ 174 Asia/9

Peruskoulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankintapäätöksen oikaiseminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle lainan myöntämisestä Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle (pdf) (html)

Liite 1


§ 176 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle lainan myöntämisestä Helsingin uusi yhteiskoulu Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1


§ 177 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle lainan myöntämisestä Kulosaaren yhteiskoulu Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 178 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Katju Aron valtuustoaloitteesta toiminnallisten viherympäristöjen lisäämisestä päiväkotipihoilla (pdf) (html)

Liite 1


§ 179 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Emma Karin valtuustoaloitteesta metsän lisäämisestä päiväkotipihoille (pdf) (html)

Liite 1


§ 180 Asia/15

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mari Holopaisen valtuustoaloitteesta avoimesta ja maksuttomasta tilasta jokaiseen kaupunginosaan (pdf) (html)

Liite 1


§ 181 Asia/16

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mia Haglundin valtuustoaloitteesta koskien ilmastobudjetointia (pdf) (html)

Liite 1


§ 182 Asia/17

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björn Månssonin toivomusponnesta ruotsinkielisten varhaiskasvatuspaikkojen varmistamisesta lähellä koteja (pdf) (html)

Liite 1


§ 183 Asia/18

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän liiketoiminnan ammattitutkinnon hankinta ajalla 12.4.2021-11.4.2023 (pdf) (html)

Liite 1

vertailutaulukko_329681


§ 184 Asia/19

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Vanha Viertotie 23 sijaitsevien tilojen perusparannuksen toisen vaiheen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vanha Viertotie Hankesuunnitelma toinen vaihe liitteet

Liite 3

Vanha Viertotie työsuojelulausunto toinen vaihe

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 185 Asia/20

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Nurkkatie 2 sijaitsevan väliaikaisen lisätilan hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 186 Asia/21

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön virkasuhteen päättyminen (pdf) (html)


§ 187 Asia/22

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28