Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
05 / 13.04.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 188 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 189 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 190 Asia/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 191 Asia/5

Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus ja maksut neljä tuntia ylittävältä osalta (pdf) (html)


§ 192 Asia/6

Stadin ammattiopiston toimipisteiden Hattulantie ja Teollisuuskatu ruokapalvelujen hankinta ajalle 1.8.2021-31.7.2024 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Laatukriteerit 1 ja 2 ruokalista ja teemat

Liite 3

Laatukriteeri 3 vastuullisuussuunnitelma


§ 193 Asia/7

Aleksis Kiven peruskoulun irtokalustehankinta, minikilpailutus (pdf) (html)

Liite 1

LIITE 1. Valinnat ja hylkäykset_Yksittäiset positiot

Liite 2

LIITE 2. Valinnat ja hylkäykset_Tuoteryhmät


§ 194 Asia/8

Vuosaaren lukion irtokalustehankinta, minikilpailutus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 195 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Korvatunturintie 7 toteutettavan päiväkoti Tunturin hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päiväkoti Tunturi, hankesuunnitelman liitteet

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 196 Asia/10

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusjohtajan päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 6.4.2021

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 197 Asia/11

Opiskelijahuollon päällikön irtisanoutuminen ja viran täyttömenettelyn aloittaminen (pdf) (html)


§ 198 Asia/12

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta toistaiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Aluepäällikön päätös

Liite 3

Aluepäällikön lausunto

Liite 4

Hakuilmoitus

Liite 5

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Liite 6

Virkaan valitun hakemus


§ 199 Asia/13

Oikaisuvaatimus luokanopettajaksi ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikön päätös

Liite 3

Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikön lausunto

Liite 4

Virkaan valitun hakemus

Liite 5

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Liite 6

Oikaisuvaatimuksen tekijän tutkintotodistus

Liite 7

Työnantajapalveluiden selvitys

Liite 8

Hakuilmoitus§ 199 Ärende/13

Omprövningsbegäran gällande tillsättning av klasslärartjänst (pdf) (html)

Bilaga 1

Omprövningsbegäran

Bilaga 2

Beslut av chefen för den grundläggande utbildningen

Bilaga 3

Utlåtande av chefen för den grundläggande utbildningen

Bilaga 4

Ansökan inlämnad av den som valdes för tjänsten

Bilaga 5

Ansökan inlämnad av den som begär omprövning

Bilaga 6

Examensbetyg för den som begär omprövning

Bilaga 7

Arbetsgivartjänsternas utredning

Bilaga 8

Ansökningsannons§ 200 Asia/4

Vuoden 2021 talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28