Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
06 / 04.05.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 201 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 202 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 203 Asia/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 204 Asia/4

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuosien 2019–2021 osallisuussuunnitelman toteutuminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 205 Asia/5

Yksityisten sopimuskoulujen vuoden 2021 perusopetuksen korvauksen ennakkoilmoituksen tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 206 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Alviina Alametsän valtuustoaloitteesta kiusaamisvilkun kokeilemisesta väkivallan torjumiseksi kouluissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 207 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Alviina Alametsän toivomusponnesta mielenterveystaitoja vahvistavan koulutuksen pilotoinnista yläasteikäisille nuorille (pdf) (html)

Liite 1


§ 208 Asia/8

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta toistaiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Lukiokoulutuksen päällikön päätös

Liite 3

Lukiokoulutuksen päällikön lausunto

Liite 4

Hakuilmoitus

Liite 5

Virkaan valitun hakemus

Liite 6

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28