Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
07 / 25.05.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 209 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 210 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 211 Asia/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 212 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto tarkastuslautakunnan lausuntopyyntöön vuoden 2020 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 213 Asia/5

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien työvoiman hankinta Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä (pdf) (html)

Liite 1

Puitesopimus vuodelta 2015

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 214 Asia/6

Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteiden mukaiset euromäärät lukuvuodelle 2021 - 2022 (pdf) (html)

Liite 1


§ 215 Asia/7

Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla opettajien ja oppilaiden tietokonehankinnoissa 25.5.2021-31.12.2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite1 Hankinnan ennakoitu arvo


§ 216 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (pdf) (html)

Liite 1


§ 217 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 218 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 219 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle luonnoksesta hallituksen esitykseksi tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoituksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 220 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Johanna Nuortevan valtuustoaloitteeseen mahdollisuudesta Ote-opetukseen myös kodin ulkopuolelle sijoitetuille nuorille (pdf) (html)

Liite 1


§ 221 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petra Malinin valtuustoaloitteesta iltapäivähoidon turvaamiseksi palveluiden väliin putoaville lapsille (pdf) (html)

Liite 1


§ 222 Asia/14

Metsolan ala-asteen koulun uudisrakennuksen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Metsolan ala-aste tarveselvityslomake

Liite 2

Metsolan ala-aste tilaohjelma


§ 223 Asia/15

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Roihuvuorentie 2 sijaitsevan Porolahden peruskoulun lisätilojen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 224 Asia/16

Oikaisuvaatimus luokanopettajaksi ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Aluepäällikön päätös

Liite 3

Aluepäällikön lausunto

Liite 4

Hakuilmoitus

Liite 5

Virkaan valitun hakemus

Liite 6

Varasijalle valitun hakemus

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 225 Asia/17

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta toistaiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Rehtorin päätös

Liite 3

Rehtorin lausunto

Liite 4

Hakuilmoitus

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 226 Asia/18

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28