Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
08 / 15.06.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 227 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 228 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 229 Asia/3

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön viran täyttäminen, alue 5.2 (pdf) (html)

Liite 1

Hakijalista


§ 230 Asia/4

Ylitysoikeuden kohdentaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2021 tulosbudjetissa (pdf) (html)


§ 231 Asia/5

Stadin ammatti-ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen uudisrakennuksen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Stadin AO Roihupellon kampus tarveselvityslomake

Liite 2

Stadin AO Roihupellon kampus tilaohjelma


§ 232 Asia/6

Osoitteeseen Lohikäärmeenpolku 5 toteutettavien aikuisten perusopetuksen väliaikaisten lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Aikuisten perusopetus, tarveselvityslomake


§ 233 Asia/7

API-kehitysresurssin sekä tuki- ja ylläpitopalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)


§ 234 Asia/8

Maksuttoman oppimateriaalin sekä työvälineiden, -asujen ja -aineiden tarjoaminen eräille Helsingin kaupungin perusopetuksen jälkeisissä koulutuksissa syksyllä 2021 aloittaville opiskelijoille (pdf) (html)


§ 235 Asia/9

Esiopetuksessa olevien 6-vuotiaiden lasten loma-aikojen varhaiskasvatusmaksuun yhden maksuluokan lisäys 1.8.2021 lukien (pdf) (html)


§ 236 Asia/10

Kehitysvammaisten ja autististen koululaisten kesäajan lomatoiminnan asiakasmaksut ja maksuhuojennukset (pdf) (html)


§ 237 Asia/11

Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toimialajohtajalle poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisessä (pdf) (html)


§ 238 Asia/12

Kasvatus ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mai Kivelän valtuustoaloitteesta maksuttomasta aamupalatarjoilusta peruskouluihin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 239 Asia/13

Muutos kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousaikoihin syksyllä 2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 240 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mari Holopaisen aloitteesta perhepäivähoitajien työolojen parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 241 Asia/15

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta Perhetalo Naapurin toiminnan jatkamisesta Kontulassa (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1


§ 242 Asia/16

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Tuomas Rantasen valtuustoaloitteesta Laajasalon lukion perustamisesta uudelleen (pdf) (html)

Liite 1


§ 243 Asia/17

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petrus Pennasen valtuustoaloitteesta koskien yhden luukun periaatetta erityislasten ja heidän vanhempiensa tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 244 Asia/18

Osoitteeseen Kutomokuja 3 toteutettavan päiväkodin tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Osoitteeseen Kutomokuja 3 toteutettavan päiväkodin tarveselvityslomake


§ 245 Asia/19

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Pohjolankatu 45 sijaitsevan ruotsinkielisen koulurakennuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelma Kottby ls liitteet

Liite 3

Kottby_gs_työsuojelulausunto 090221

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 246 Asia/20

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Riihitie 9 sijaitsevan päiväkoti Elkan hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet 1-7pieni

Liite 3

Lpk Elka työsuojelulausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 247 Asia/21

Oikaisuvaatimukset Ressun peruskoulun musiikkiluokan välineiden pienhankintaa koskevasta päätöksestä (Musamaailma Oy ja F-Musiikki Oy) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 25.11.2020_F-Musiikki Oy

Liite 2

Oikaisuvaatimus 26.11.2020_Musamaailma Oy

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 248 Asia/22

Osoitteessa Jakomäentie 10 sijaitsevan ryhmäperhepäiväkoti Simpukan lakkauttaminen 1.8.2021 lukien (pdf) (html)


§ 249 Asia/23

Lastenkodinkatu 2 sijaitsevan ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen tilojen muutostöistä aiheutuvien kustannusten noususta johtuva tiloista luopuminen 1.8.2021 alkaen (pdf) (html)


§ 250 Asia/24

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Kansantie 1 sijoittuvan Metsolan ala-asteen koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma_Metsolan ala-aste 4.6.2021

Liite 2

Metsolan_aa_ työsuojelun lausunto_260521


§ 251 Asia/25

Oikaisuvaatimus koskien tiimivastaavan valintaa (pdf) (html)

Liite 1

Rehtorin päätös

Liite 2

Oikaisuvaatimus


§ 252 Asia/26

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28