Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
09 / 17.08.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 253 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 254 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 255 Asia/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 256 Asia/4

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon oppisopimuskoulutuksen hankinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 257 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Pia Pakarisen valtuustoaloitteesta koskien Etelä-Karjalan mallin hyödyntämistä lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 258 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mari Rantasen toivomusponnesta koskien Etelä-Karjalan mallin käyttöönottoa Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1


§ 259 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta Perhetalo Naapurin toiminnan jatkamisesta Kontulassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 260 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mai Kivelän valtuustoaloitteesta maksuttomasta aamupalatarjoilusta peruskouluihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 261 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Amanda Pasasen valtuustoaloitteesta maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 262 Asia/10

Abraham Wetterin tien päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Tarveselvityslomake Abraham Wetterintien päiväkoti

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 263 Asia/11

Osoitteeseen Nordenskiöldinkatu 20 rak. 22 toteutettavien erityisen huolenpidon jaksolla olevien lasten/nuorten opetustilojen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Tarveselvityslomake

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 264 Asia/12

Kasvatus-ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Purpuripolku 1 toteutettavan päiväkoti Pelimanni ja Tiukun hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

LPK Pelimanni ja Tiuku hankesuunnitelman liitteet 1-6

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 265 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Livornonkatu 6 sijaitsevan päiväkoti Livornonkatu 6:n hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vuokrasopimusluonnos+PA132447266144926173

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 266 Asia/14

Osoitteeseen Sturenkatu 2 toteutettavien Åshöjdens grundskolanin väliaikaisten lisätilojen tarveselvitys (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 267 Asia/15

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 268 Asia/16

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 269 Asia/17

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 270 Asia/18

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 271 Asia/19

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28