Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
10 / 24.08.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 272 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 273 Asia/2

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle koskien kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan viran täyttöä (pdf) (html)

Liite 1

Hakijalista

Liite 2

Hakijayhteenveto

Liite 3

Hakemukset

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 274 Asia/3

Vuoden 2021 talousarvion toinen toteutumisennuste (pdf) (html)


§ 275 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Amanda Pasasen valtuustoaloitteesta maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 276 Asia/5

Kasvatus - ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kokoomuksen ryhmäaloitteesta lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistamisesta ja Helsingin huumeongelmasta (pdf) (html)

Liite 1


§ 277 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmien aloitteesta etäopiskelumahdollisuuksien hyödyntäminen korona-ajan jälkeen (pdf) (html)

Liite 1


§ 278 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Arja Karhuvaaran valtuustoaloitteesta koskien lapsille ja nuorille laadittavaa digioppimisympäristön työkykykonseptia (pdf) (html)

Liite 1


§ 279 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Avoin puolueen ryhmäaloitteesta palveluja koordinoivasta kontaktihenkilöstä lapsiperheiden tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 280 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Katju Aron aloitteesta häirintäyhteyskanavan luomisesta nuorille Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1


§ 281 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Reetta Vanhasen toivomusponnesta mahdollisuuksista tutkia koronatilanteen vaikutuksia kouluissa esiintyvään kiusaamiseen ja kiusaamisen ennaltaehkäisyä (pdf) (html)

Liite 1


§ 282 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Porthaninkatu 15 sijaitsevan Kallion lukion perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 283 Asia/12

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Oikaisuvaatimuksen liitteet

Liite 3

Koulutuspäällikön päätös

Liite 4

Koulutuspäällikön lausunto

Liite 5

Hakuilmoitus

Liite 6

Virkaan valitun hakemus

Liite 7

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus


§ 284 Asia/13

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Asia poistettiin esityslistalta


§ 285 Asia/14

Helsingin hallinto-oikeuden päätös (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 286 Asia/15

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)


§ 287 Asia/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28