Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
11 / 14.09.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 288 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 289 Asia/2

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioehdotus 2022 ja taloussuunnitelmaehdotus 2022-2024 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 290 Asia/3

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petra Malinin talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamisesta 1–2-vuotiaille lapsille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 291 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Terhi Peltokorven talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamisesta 1–2-vuotiaille lapsille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 292 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mika Ebelingin talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän laajentamisesta 1–3-vuotiaisiin lapsiin ja Helsinki-lisän määrän nostamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 293 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mirita Saxbergin talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän maksamisesta yksinhuoltajaperheille, joissa on alle 1,5-vuotias lapsi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 294 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Paavo Arhinmäen talousarvioaloitteesta määrärahan osoittamisesta koronan jälkihoito-ohjelmaan (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 295 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta ammatillisen koulutuksen resurssien parantamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 296 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Johanna Sydänmaan talousarvioaloitteesta kouluvalmentajien palkkaamiseksi Helsingin peruskouluihin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 297 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Johanna Nuortevan talousarvioaloitteesta erityisopettajien mitoituksen määritteleminen oppilaiden tuen varmistamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 298 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta lukioiden opinto-ohjauksen resursoinnin parantamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 299 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Pilvi Torstin talousarvioaloitteesta kaupungin PD-rahoituksen eli myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kaksinkertaistamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 300 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petra Malinin talousarvioaloitteesta perusopetuksen resurssien lisäämiseksi ja vuoden 2021 talousarviossa tehtyjen leikkausten perumiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 301 Asia/14

Kasvatus-ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien ja pd-rahan lisäämiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 302 Asia/15

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Johanna Sydänmaan talousarvioaloitteesta opiskelu- ja työvalmentajien palkkaamisesta Stadin ammatti- ja aikuisopistoon (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 303 Asia/16

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Johanna Nuortevan talousarvioaloitteesta Ote-opetuksen paikan takaamiseksi kaikille kriteerit täyttäville oppilaille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 304 Asia/17

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta riittävän opettajamäärän turvaamisesta suhteessa oppilasmääriin myös Helsingin ns. vanhoissa kaupunginosissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 305 Asia/18

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta lukioiden opintojaksotarjonnan parantamisesta ja ryhmäkokojen pienentämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 306 Asia/19

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Martina Harms-Aallon talousarvioaloitteesta varhaiskasvatuksen palkkajärjestelmän uusimiseksi ja palkkojen nostamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 307 Asia/20

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Pilvi Torstin talousarvioaloitteesta lähipäiväkotiperiaatteen valmistelusta ja käyttöön ottamisesta Helsingistä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 308 Asia/21

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petra Malinin talousarvioaloitteesta uusien ja peruskorjattavien päiväkotitilojen lapsikohtaisen tilamitoituksen nostamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 309 Asia/22

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Jukka Järvisen talousarvioaloitteesta Käpylinnan kunnostamisesta vesiliikuntaan ja varhaiskasvatuksen käyttöön (pdf) (html)

Liite 1


§ 310 Asia/23

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Paavo Arhinmäen talousarvioaloitteesta lähiöiden palveluiden kartoituksen ja investointisuunnitelman tekemiseen ja määrärahojen varaamiseen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 311 Asia/24

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran talousarvioaloitteesta liikennekaupunkitoiminnan aktivoimiseksi liikennekäyttäytymisen oppimiseksi joka puolelle kaupunkia (pdf) (html)

Liite 1


§ 312 Asia/25

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Amanda Pasasen talousarvioaloitteesta maksuttomien kuukautisvälineiden pilotin toteuttamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 313 Asia/26

Kiinteistönhoito-, siivous- ja kohdevastaavapalveluiden hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kohteille ajalla 3.1.2022 - 31.12.2024 (kori 5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1_Vertailutaulukko_kokonaispisteet

Liite 2

Liite 2_Laatuvertailu

Liite 3

Liite 3_Kilpailutetut kohteet


§ 314 Asia/27

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Arja Karhuvaaran valtuustoaloitteesta koskien toiminta-avustusta saavien eettisiä periaatteita (pdf) (html)

Liite 1


§ 315 Asia/28

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Sorolantie 2 sijaitsevan Hoplaxskolan, Kårböle-enheten peruskorjauksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunkiympäristö, Kårböle hankesuunnitelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 316 Asia/29

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Asia poistettiin esityslistalta


§ 317 Asia/30

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten päätösten seuraaminen ajalta 27.8. - 8.9.2021 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28