Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
12 / 21.09.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 318 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 319 Asia/2

Opiskelijoiden hyvinvointipäällikön viran täyttäminen (pdf) (html)


§ 320 Asia/3

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioehdotus 2022 ja taloussuunnitelmaehdotus 2022-2024 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 321 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petra Malinin talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamisesta 1–2-vuotiaille lapsille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 322 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Terhi Peltokorven talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamisesta 1–2-vuotiaille lapsille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 323 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mika Ebelingin talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän laajentamisesta 1–3-vuotiaisiin lapsiin ja Helsinki-lisän määrän nostamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 324 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mirita Saxbergin talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän maksamisesta yksinhuoltajaperheille, joissa on alle 1,5-vuotias lapsi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 325 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Paavo Arhinmäen talousarvioaloitteesta määrärahan osoittamisesta koronan jälkihoito-ohjelmaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 326 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta ammatillisen koulutuksen resurssien parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 327 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Johanna Sydänmaan talousarvioaloitteesta kouluvalmentajien palkkaamiseksi Helsingin peruskouluihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 328 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Johanna Nuortevan talousarvioaloitteesta erityisopettajien mitoituksen määritteleminen oppilaiden tuen varmistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 329 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta lukioiden opinto-ohjauksen resursoinnin parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 330 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Pilvi Torstin talousarvioaloitteesta kaupungin PD-rahoituksen eli myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kaksinkertaistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 331 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petra Malinin talousarvioaloitteesta perusopetuksen resurssien lisäämiseksi ja vuoden 2021 talousarviossa tehtyjen leikkausten perumiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 332 Asia/15

Kasvatus-ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien ja pd-rahan lisäämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 333 Asia/16

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Johanna Sydänmaan talousarvioaloitteesta opiskelu- ja työvalmentajien palkkaamisesta Stadin ammatti- ja aikuisopistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 334 Asia/17

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Johanna Nuortevan talousarvioaloitteesta Ote-opetuksen paikan takaamiseksi kaikille kriteerit täyttäville oppilaille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 335 Asia/18

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta lukioiden opintojaksotarjonnan parantamisesta ja ryhmäkokojen pienentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 336 Asia/19

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Martina Harms-Aallon talousarvioaloitteesta varhaiskasvatuksen palkkajärjestelmän uusimiseksi ja palkkojen nostamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 337 Asia/20

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Pilvi Torstin talousarvioaloitteesta lähipäiväkotiperiaatteen valmistelusta ja käyttöön ottamisesta Helsingistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 338 Asia/21

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petra Malinin talousarvioaloitteesta uusien ja peruskorjattavien päiväkotitilojen lapsikohtaisen tilamitoituksen nostamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 339 Asia/22

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Paavo Arhinmäen talousarvioaloitteesta lähiöiden palveluiden kartoituksen ja investointisuunnitelman tekemiseen ja määrärahojen varaamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 340 Asia/23

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Amanda Pasasen talousarvioaloitteesta maksuttomien kuukautisvälineiden pilotin toteuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 341 Asia/24

Asioinnin tietojärjestelmän kehittämis- ja ylläpitotöiden hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)


§ 342 Asia/25

Karpalokuja 7 B toiminnan muutos, leikkipuisto Kurkimäen toiminnan lakkaaminen ja tilojen käyttäminen päiväkodiksi (pdf) (html)


§ 343 Asia/26

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Holkkitie 5 sijaitsevan Stadin ammatti-ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen uudisrakennuksen elinkaarihankkeen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelma Stao-Roihupelto liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 344 Asia/27

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Mari Holopaisen valtuustoaloitteesta koskien Vihreä Lippu –ohjelman osallistumisen mahdollistamista kouluille ja päiväkodeille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 345 Asia/28

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 29 k)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28