Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
13 / 12.10.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 346 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 347 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 348 Asia/3

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta toimintavuonna 2020 - 2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 349 Asia/4

Digitaalisen oppimateriaalin tuottamiseen, hallintaan, hankintaan ja jakeluun tarkoitetun järjestelmän hankinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 350 Asia/5

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan sijaisten määrääminen (pdf) (html)


§ 351 Asia/6

Muutos kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousaikoihin syksyllä 2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 352 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Mari Holopaisen valtuustoaloitteesta koskien Vihreä Lippu -ohjelman osallistumisen mahdollistamista kouluille ja päiväkodeille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 353 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Veturitie sijaitsevan Pasilan peruskoulun ja uuden päiväkodin hankesuunnitelmasta sekä päätös päiväkodin perustamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Hankesuunnitelma

Liite 2

Pasilan peruskoulu ja päiväkoti viitesuunnitelmat

Liite 3

Pasilan pk ja päiväkoti työsuojelun lausunto


§ 354 Asia/9

Yksityisten sopimuskoulujen vuokria ja pieniä perusparannushankkeita koskeva suunnitelma vuodelle 2022 maksettavia sopimuskorvauksia varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 355 Asia/10

Yksityisten sopimuskoulujen perusopetuksen vuoden 2021 korvauksen perusteena olevia kustannuksia koskevan ilmoituksen tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 356 Asia/11

Ennakkoilmoitus yksityisille sopimuskouluille perusopetuksen vuoden 2022 korvauksen arvioidusta suuruudesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 357 Asia/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28