Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
14 / 02.11.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 358 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 359 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 360 Asia/3

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Veturitie sijaitsevan Pasilan peruskoulun ja uuden päiväkodin hankesuunnitelmasta sekä päätös päiväkodin perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma

Liite 2

Pasilan peruskoulu ja päiväkoti viitesuunnitelmat

Liite 3

Pasilan pk ja päiväkoti työsuojelun lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 361 Asia/4

Oppivelvollisuuden laajentamisen väliraportti (pdf) (html)

Liite 1


§ 362 Asia/5

Päätös kiinteistönhoito-, siivous- ja kohdevastaavapalveluiden hankinnan keskeyttämisestä oikaisuvaatimuksen perusteella (kori 5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1 Oikaisuvaatimus 5.10.2021_Palmia Oy

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 363 Asia/6

Kiinteistönhoito-, siivous- ja kohdevastaavapalvelujen hankinnan (kori 5) väliaikainen järjestäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 364 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousajat keväällä 2022 ja pöytäkirjannähtävänä pitäminen (pdf) (html)


§ 365 Asia/8

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 366 Asia/9

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 367 Asia/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28