Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
15 / 23.11.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 368 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 369 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 370 Asia/3

Talousarvion 2021 kolmas toteutumisennuste (pdf) (html)


§ 371 Asia/5

Asioinnin tietojärjestelmähankkeen kehittämis- ja ylläpitotöiden (ASTI DPS 7) jatkohankinta vuosille 2022-2023 (pdf) (html)

Liite 1


§ 372 Asia/6

Tekoälypohjaisen oppimisanalytiikka, personointi ja adaptaatio (TOPA) -hankkeen teknologisten kehittämis- ja ylläpitotöiden (TOPA DPS 4) hankinta vuosille 2021-2023 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 373 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Chydeniuksen toivomusponnesta tekonurmikenttien avaamisesta kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön (pdf) (html)


§ 374 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Laura Finne-Elosen aloitteesta tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisesta kaikilla kouluasteilla (pdf) (html)§ 374 Ärende/8

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande till stadsfullmäktigeledamoten Laura Finne-Elonens fullmäktigemotion gällande införandet av undervisning i känslo- och interaktionsfärdigheter i skolans alla stadier (pdf) (html)§ 375 Asia/9

Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallintojohtajalle kaupunkiyhteisen tilavarausjärjestelmän pilottihankkeessa 1.12.2021-31.12.2023 (pdf) (html)


§ 376 Asia/10

Muutos kasvatus- ja koulutuslautakunnan 14.12.2021 kokouksen kokouspaikkaan (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 377 Asia/11

Osoitteeseen Sepänpuisto, Sepänkatu 2 toteutettavan leikkipuisto Sepän uudisrakennuksen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Tarveselvityslomake, leikkipuisto Seppä


§ 378 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Porvoonkatu 2 sijaitsevan Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 379 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Laajalahdentie 23 sijaitsevan Munkkiniemen ala-asteen ja Munkkivuoren ala-asteen koulujen lisätilojen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

IBM Hankesuunnitelma 1.9.2021

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet

Liite 3

Työsuojelun lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 380 Asia/4

Lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmä ja osallisuuden edistäminen Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 381 Asia/14

Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksestä 28.9.2021 § 24 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 8.11.2021, saate

Liite 2

Oikaisuvaatimus 8.11.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 382 Asia/15

Oikaisuvaatimus perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaisemisesta lukuvuodelle 2021 – 2022 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 383 Asia/16

Oikaisuvaatimus lehtorin ottamisesta määräajaksi (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Liite 2

Rehtorin päätös

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Liite 4

Hakuilmoitus

Liite 5

Tehtävään valitun hakemus

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 384 Asia/17

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 385 Asia/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28