Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
01 / 20.06.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousajat syyskaudella 2017 ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten jaostojen sekä viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla hankinnoissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 6 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Sydänmaan ym. opettajien varsinaisen palkan maksamista syyskuusta alkaen koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 7 Asia/7

Salassa pidettävä (SAsiakasL 14 §)


§ 8 Asia/8

Oikaisuvaatimuksen peruuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimuksen peruuttaminen 26.4.2017


§ 9 Asia/9

Oikaisuvaatimus koskien autoalan autokorinkorjauksen määräaikaista lehtorin virkaa (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 21.4.2017

Liite 2

Liite oikaisuvaatimukseen, päätös 10.4.2017 § 15

Liite 3

Liite oikaisuvaatimukseen, ansioluettelo

Liite 4

Työpaikkailmoitus, työavain 25-241-17

Liite 5

Hakijaluettelo, työavain 25-241-17


§ 10 Asia/10

Perusopetuksen palvelukokonaisuutta seuraavan tason organisaatio (pdf) (html)


§ 11 Asia/11

Ammatillisen koulutuksen päällikön avoimen viran hoitajan määrääminen (pdf) (html)


§ 12 Asia/12

Pasilan peruskoulun ja päivähoitoyksikkö Hertta-Susannan väliaikaisten lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 13 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnalle Stadin ammattiopiston tilojen vuokrasopimuksen jatkamisesta (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28