Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
02 / 29.08.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 14 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 15 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 16 Asia/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 17 Asia/4

Helsingin hallinto-oikeuden päätös (pdf) (html)


§ 18 Asia/5

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetti 1.6. - 31.12.2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 19 Asia/6

Kasvatus-ja koulutuslautakunnan talousarvioehdotus 2018 ja taloussuunnitelmaehdotus 2018-2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 20 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Matti Enrothin ym. talousarvioaloitteesta terveydelle vaarallisten koulujen korjaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 21 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteeseen määrärahan lisäämisestä varhaiskasvatukseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 22 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Hakasen ym. opetustoimen resurssien lisäämistä koskevasta talousarvioaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 23 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloitteesta päivähoidon laadun varmistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 24 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloitteeseen nuorten kesätyöpaikkojen lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 25 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirkku Ingervon talousarvioaloitteesta päiväkotien ja koulujen sisäilma- ja peruskorjausten kiirehtimiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 26 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sanna Vesikansan ym. harjoittelupaikkoja koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 27 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vuorjoen ym. koulunkäyntiavustajien palkkaamista koskevasta talousarvioaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 28 Asia/15

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimivallan siirtäminen viranhaltijoille (pdf) (html)


§ 29 Asia/16

Avustusperusteet perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustuksiin, toimivallan siirtäminen hallintojohtajalle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 30 Asia/17

Kannettavien tietokoneiden latausvaunujen hankinta puitejärjestelynä lv. 2017-2020 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko_122446.pdf, av-vaunut.pdf


§ 31 Asia/18

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnalle päiväkoti Linnunlaulun sisäilmakorjauksia koskevasta hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1


§ 32 Asia/19

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnalle Sturenkatu 2:ssa sijaitsevan koulurakennuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 33 Asia/20

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnalle Töyrynummen ala-asteen vesikaton korjauksen ja tiivistyskorjauksien hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 2


§ 34 Asia/21

Huoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen osoitteessa Neulapadontie 6 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 35 Asia/22

Oikaisuvaatimus päiväkodinjohtajan viran täyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 31 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 29 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 36 Asia/23

Oikaisuvaatimus koskien välinehuoltoalan perustutkinnon (koulutuskokeilu) määräaikaista tuntiopettajan virkasuhdetta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Toimialarehtorin päätös

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 37 Asia/24

Salassa pidettävä (SAsiakasL 14 §)


§ 38 Asia/25

Salassa pidettävä (SAsiakasL 14 §)


§ 39 Asia/26

Oikaisuvaatimuksen peruuttaminen (pdf) (html)


§ 40 Asia/27

Oikaisuvaatimuksen peruuttaminen (pdf) (html)


§ 41 Asia/28

Iltapäivätoimintaan ottamista koskeva oikaisuvaatimus (pdf) (html)


§ 42 Asia/29

Iltapäivätoimintaan ottamista koskeva oikaisuvaatimus (pdf) (html)


§ 43 Asia/30

Iltapäivätoimintaan ottamista koskeva oikaisuvaatimus (pdf) (html)


§ 44 Asia/31

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 45 Asia/32

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 46 Asia/33

Iltapäivätoimintaan ottamista koskeva oikaisuvaatimus (pdf) (html)


§ 47 Asia/34

Iltapäivätoimintaan ottamista koskeva oikaisuvaatimus (pdf) (html)


§ 48 Asia/35

Päiväkoti Ebeneserin toiminnan käynnistäminen (pdf) (html)


§ 49 Asia/36

Päiväkoti Lapinmäen korvaavaa uudisrakennusta koskevan tarveselvityksen hyväksyminen ja lausunnon antaminen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1


§ 50 Asia/37

Perusopetuksen aluepäällikön viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Perusopetuksen aluepäällikkö_hakijayhteenveto.pdf


§ 51 Asia/38

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 2

Oikaisuvaatimuksen muut liitteet

Liite 3

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 5

Hakuilmoitus oma äidinkieli, bosnia.pdf

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 52 Asia/39

Oikaisuvaatimus luokanopettajan ottamisesta määräajaksi (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 25.6.2017

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 53 Asia/40

Ammatillisen koulutuksen päällikön viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Ammatillisen koulutuksen päällikkö_hakijayhteenveto.pdf


§ 54 Asia/41

Oikaisuvaatimus päätoimisen tuntiopettajan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

oikaisuvaatimus 21.6.2017

Liite 2

liite 2

Liite 3

Hakuilmoitus päätoiminen tuntiopettaja, musiikki.rtf

Liite 4

Rehtorin lausunto Kallion lukio.docx

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 55 Asia/42

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 15.6.2017

Liite 2

Sibelius-lukion rehtorin lausunto 15.6.2017.docx


§ 56 Asia/43

Oikaisuvaatimus koskien logistiikka-alan perustutkinnon lehtorin viran täyttämättä jättämistä (pdf) (html)

Liite 1

oikaisuvaatimus

Liite 2

toimialarehtorin päätös

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 57 Asia/44

Oikaisuvaatimus koskien opinto-ohjaajan määräaikaisen virkasuhteen täyttämistä (pdf) (html)

Liite 1

oikaisuvaatimus

Liite 2

Apulaisrehtorin päätös

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 58 Asia/45

Oikaisuvaatimus koskien yhteisten aineiden (matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen) lehtorin virkaa (pdf) (html)

Liite 1

oikaisuvaatimus

Liite 2

toimialarehtorin päätös

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 59 Asia/46

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 60 Asia/47

Oikaisuvaatimuksen peruuttaminen (pdf) (html)


§ 61 Asia/48

Iltapäivätoimintaan ottamista koskeva oikaisuvaatimus (pdf) (html)


§ 62 Asia/49

Iltapäivätoimintaan ottamista koskeva oikaisuvaatimus (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28