Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
07 / 12.12.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 123 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 124 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 125 Asia/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 126 Asia/4

Helsingin hallinto-oikeuden päätös (pdf) (html)


§ 127 Asia/5

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetti 2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 128 Asia/6

Ylitysoikeuden anominen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2018 investointiosan tilille 80502 (pdf) (html)

Liite 1


§ 129 Asia/7

Lähiörahastohankkeiden ylitysoikeudet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 130 Asia/8

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2018 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 131 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimivallan siirtäminen viranhaltijoille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Asia/10

Muutos lautakunnan päätökseen 21.11.2017 § 110 iPad-laitteiden hankinnasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 133 Asia/11

Toimitilojen määräaikaisten ja tilapäisten ylläpitosiivoustöiden hankinta ajalla 1.1.2018 - 31.12.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko.pdf

Liite 2

Palvelun laatuvertailu 0512.pdf


§ 134 Asia/12

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden hankinta ryhmien 2, 5 ja 18 osalta ajalle 1.1.2018-31.12.2020 (pdf) (html)

Liite 1

ISS kirje.pdf

Liite 2

Käyttäjäpalvelut + siivous, painotettu 12122017 .pdf


§ 135 Asia/13

Puitesopimuksen täytäntöönpano, opetustilojen esitystekniikan hankinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 136 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan virkamatka Kööpenhaminaan 21.-23.3.2018 (pdf) (html)


§ 137 Asia/15

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan vastaus Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry:n kirjeeseen jumalanpalveluksiin osallistumisesta kouluissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 138 Asia/16

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Kaisa Hernbergin ym. kahdessa kodissa asuvien oppilaiden oppilaaksiottoa koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 139 Asia/17

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mirita Saxbergin ym. valtuustoaloitteesta harrastusten liittämiseksi osaksi koulupäivää (pdf) (html)

Liite 1


§ 140 Asia/18

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Koivulaakson toivomusponnesta (pdf) (html)


§ 141 Asia/19

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron toivomusponnesta tuottavuustavoitteen toteuttamisen seurannasta (pdf) (html)


§ 142 Asia/20

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Sturenkatu 2:n väistötilahankkeen hankesuunnitelman lisälehdestä ja enimmäishinnan korottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Asia/21

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös tarveselvityksen hyväksymisestä ja lausunto Työväenopiston Kaapelitehtaan korvaavien tilojen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1


§ 144 Asia/22

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 145

Oikaisuvaatimus täysvarustelukoulujen esitystekniikan hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Hankintaoikaisuvaatimus, Lyreco Finland Oy

Liite 2

EH415ST-en

Liite 3

Optoma EH415ST press release April 2015

Liite 4

EH415ST letter

Liite 5

OWM855W-B-en seinäkiinnitysteline

Liite 6

Selvitys Lyreco Finland Oy:n hylkäämiselle

Liite 7

Kuva1_Silmän_turvallisuus_Optoma_manuaali.pdf

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28