Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
04 / 27.03.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 43 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 44 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 45 Asia/3

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvion 2017 toteutuminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 46 Asia/4

Viisivuotiaiden varhaiskasvatusmaksu yli neljän tunnin varhaiskasvatuksen osalta (pdf) (html)


§ 47 Asia/5

Yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle maksettava korvaus viisivuotiaiden neljän tunnin maksuttomasta varhaiskasvatuksesta (pdf) (html)


§ 48 Asia/6

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.8.2018 lukien (pdf) (html)


§ 49 Asia/7

Koulu- ja oppilaitostilojen ilta- ja vapaa-ajankäytön maksut 1.7.-31.12.2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 50 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimivallan siirtäminen viranhaltijoille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 51 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petra Malinin ym. valtuustoaloitteesta osapäivähoidon henkilöstömitoituksesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 52 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron toivomusponnesta sukupuolisensitiivisen varhaiskasvatuksen koulutuksen lisääminen (pdf) (html)


§ 53 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteesta koskien seksuaalisen häirinnän ehkäisemistä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1


§ 54 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausuntopyynnön liite, selvitys


§ 55 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen ym. valtuustoaloitteesta koskien englannin ottamista Helsingin kaupungin kolmanneksi asiointikieleksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 56 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteita käsittelevästä loppuraportista (pdf) (html)

Liite 1


§ 57 Asia/15

Oikaisuvaatimus rehtorin virkaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 15.2.2018

Liite 2

Vs. perusopetusjohtajan lausunto, allekirjoitettu.pdf

Liite 3


§ 58 Asia/16

Oikaisuvaatimus rehtorin virkaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 23.2.2018

Liite 2

Vs. perusopetusjohtajan lausunto, allekirjoitettu

Liite 3


§ 59 Asia/17

Oikaisuvaatimus rehtorin virkaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 22.2.2018

Liite 2

Vs. perusopetusjohtajan lausunto, allekirjoitettu

Liite 3


§ 60 Asia/18

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Kaisaniemen ala-asteen perusparannuksen enimmäishinnan korottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Vastaanottovaiheen kustannusarvio 20.12.2017

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 61 Asia/19

Begäran om omprövning (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 20.2.2018, ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikön päätös 13.2.2018 § 4

Liite 2

Oikaisuvaatimus 20.2.2018, liite, työpaikkailmoitus merkinnöin

Liite 3

Oikaisuvaatimus 20.2.2018, liite, työhakemus

Liite 4

Oikaisuvaatimus 20.2.2018, liite, pöytäkirjanote 13.2.2018 § 4

Liite 5

Utlåtande_Salenius_allekirjoitettu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 62 Asia/20

Uppsägning av en tjänsteinnehavares tjänsteförhållande (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28