Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
06 / 08.05.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 81 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 82 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 83 Asia/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 84 Asia/4

Suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen 1.–2.-luokkalaisten aamupäivätoiminnan järjestäminen 9.8.2018 alkaen (pdf) (html)


§ 85 Asia/5

Varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan maksuttomuus (pdf) (html)


§ 86 Asia/6

Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2018-2021 (pdf) (html)


§ 87 Asia/7

Helsingin työväenopiston ja Helsingfors arbiksen opiskelijoilta perittävät opiskelijamaksut ja maksujen alennusperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3§ 87 Ärende/7

Kursavgifter och principer för nedsatt avgift i Helsingin työväenopisto och Helsingfors Arbis (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3§ 88 Asia/8

Koulujen iltavalvontapalveluiden hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 89 Asia/9

Ravintolapalveluiden hankinta Stadin ammatti- ja aikuisopistolle 1.8.2018 - 31.7.2021 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko_hinta-laatu

Liite 2

Ravintolapalvelujen laatuvertailu


§ 90 Asia/10

Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteiden mukaiset palveluntuottajakohtaiset laskennalliset euromäärät lukuvuodelle 2018 - 2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 91 Asia/11

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan sijaisten määrääminen (pdf) (html)


§ 92 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Seija Muurisen toivomusponnesta toimialojen yhteistyön tehostamisesta nuorten seksuaalikasvatuksessa osana laajempaa aikuistumisen tuen kokonaisuutta (pdf) (html)


§ 93 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle koululainan myöntämisestä Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle (pdf) (html)

Liite 1

Lauttasaaren yhteiskoulun hakemus


§ 94 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätettävät varhaiskasvatuksen järjestöavustukset vuodelle 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 95 Asia/15

Paviljonkipäiväkoti Jakomäen tarveselvityksen hyväksyminen ja lausunto hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1


§ 96 Asia/16

Paviljonkipäiväkoti Oulunkylän tarveselvityksen hyväksyminen ja lausunto hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 97 Asia/17

Paviljonkipäiväkoti Pitäjänmäen tarveselvityksen hyväksyminen ja lausunto hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 98 Asia/18

Kallion lukion perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksen hyväksyminen ja lausunto hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Tarveselvitys ja hankesuunnitelma liitteet

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 99 Asia/19

Vuosaaren lukion tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 100 Asia/20

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus Kaskon hallintopäällikön 13.3.2018 § 10 päätökseen, 6.4.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 101 Asia/21

Oikaisuvaatimus viran täyttämättä jättämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 1.4.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28