Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
07 / 29.05.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 102 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 103 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 104 Asia/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 105 Asia/5

Suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen aamupäivätoiminnan järjestäminen 9.8.2018 alkaen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 106 Asia/6

Talousarvion 2018 ensimmäinen toteutumisennuste (pdf) (html)


§ 107 Asia/7

Vuoden 2019 talousarvioehdotuksen raami ja sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2019–2021 laatimisohjeet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 108 Asia/4

Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2018-2021 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 109 Asia/8

Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla hankinnoissa 1.6.2018 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 110 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Aleksi Niskasen ym. aloitteesta koulukuraattorien ja koulupsykologien lisäämiseksi esiopetuksessa (pdf) (html)

Liite 1


§ 111 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen ym. valtuustoaloitteeseen tilojen avaamisesta vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien alakoululaisten lasten iltakerhoille (pdf) (html)

Liite 1


§ 112 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pilvi Torstin ym. aloitteesta lähikouluperiaatteen käyttöönotosta päiväkotipaikkapäätöksissä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1


§ 113 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloitteeseen maksuttomista opiskelun välineistä toisen asteen opiskelijoille (pdf) (html)


§ 114 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Lauttasaaren 2. ala-asteen ja päiväkodin hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lauttasaaren toinen a-a ja lpk hankesuunnitelma


§ 116 Asia/15

Jäsenen ja kahden varajäsenen valinta ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikuntaan (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28