Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
10 / 28.08.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 165 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 166 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 167 Asia/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 168 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Eveliina Heinäluoman ynnä muiden talousarvioaloitteesta toisen asteen opiskelijoiden maksuttomista opiskelun välineistä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 169 Asia/5

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Asia/6

Lauttasaaren ala-asteen perusparannusta ja laajennusta koskeva tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Tilaohjelma, Lauttasaaren ala-aste


§ 171 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Tuomas Rantasen toivomusponnesta oppilashuollon järjestämiseen liittyvästä laintulkinnasta (pdf) (html)

Liite 1


§ 172 Asia/8

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelimallin valmistelutilanne (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173 Asia/9

Stadin ammatti- ja aikuisopiston palveluverkkoselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Asia/10

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkintokoulutuksen ja näyttöjen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko Kasvatuksen ja ohjauksen perustutkinto H023-18


§ 175 Asia/11

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus


§ 176 Asia/12

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 177 Asia/13

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 178 Asia/14

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 179 Asia/15

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 180 Asia/16

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 181 Asia/17

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus


§ 182 Asia/18

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 183 Asia/19

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 184 Asia/20

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 185 Asia/21

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28