Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
12 / 09.10.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 202 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 203 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 204 Asia/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 205 Asia/4

Koulu- ja päiväkotikuvauksien hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1 Vertailutaulukko

Liite 2

Liite 2 Laatuvertailu

Liite 3

Liite 3 Perustelut

Liite 4

Liite 4 Kohderyhmien jako

Liite 5

Liite 5 Kohderyhmät


§ 206 Asia/5

Kori 2, ruoka-, siivous-ja käyttäjäpalveluiden hankinta ajalle 1.1.2019 - 31.7.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko_ruoka-,siivous- ja käyttäjäpalvelut 2018

Liite 2

Ruokapalvelut laatuvertailu

Liite 3

Palvelun laatuvertailu_siivouspalvelut_31082018

Liite 4

Palvelun laatuvertailu_käyttäjäpalvelut_31082018

Liite 5

Liite 5 Kohdekuvaukset


§ 207 Asia/6

Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla viranhaltijoille (pdf) (html)


§ 208 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousajat keväällä 2019 (pdf) (html)


§ 209 Asia/8

Muutos kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouspaikkaan 20.11.2018 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 210 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloitteesta saamelaisten kansallispäivän huomioimisesta kouluissa ja päiväkodeissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 211 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran valtuustoaloitteesta kotimaisten marjojen ja hedelmien käytöstä päiväkodeissa ja kouluissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 212 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponnesta selvittää mahdollisuutta pyytää nuorisoneuvostolta nykyistä useammin lausuntoja päätöksenteon pohjaksi (pdf) (html)


§ 213 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä (pdf) (html)

Liite 1


§ 214 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Lauttasaaren ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Lauttasaaren ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma

Liite 2

Työsuojelun lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 215 Ärende/14

Nytt ansökningsförfarande för tjänsten som chef för småbarnspedagogiken (pdf) (html)§ 215 Asia/14

Uusi hakumenettely varhaiskasvatuspäällikön virkaan (pdf) (html)


§ 216 Asia/15

Ammatillisten oppilaitosten yhdistäminen yhdeksi ammatilliseksi oppilaitokseksi 1.1.2019 lukien (pdf) (html)


§ 217 Asia/16

Oikaisuvaatimus toimialarehtorin viranhaltijan irtisanomista koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., )

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., )


§ 218 Asia/17

Päiväkoti Käpylinnan väistötilaa koskevan tarveselvityksen hyväksyminen ja lausunnon antaminen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 219 Asia/18

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toimialalle leikkipuisto Brahen, leikkipuisto Kotinummen ja leikkipuisto Lohikäärmepuiston uudisrakennusten enimmäishinnan korottamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 220 Asia/19

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HetiL 13 §)


§ 221 Asia/20

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)


§ 222 Asia/21

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28