Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
14 / 20.11.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 240 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 241 Asia/13

Koulu- ja päiväkotikuvauksien hankintaa koskevan päätöksen itseoikaisu (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1 Vertailutaulukko

Liite 2

Liite 2 Laatuvertailu

Liite 3

Liite 3 Perustelut uusi päätös

Liite 4

Liite 4 Kohderyhmien jako

Liite 5

Liite 5 Kohderyhmät

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 7

Foto Airaksinen Hankintaoikaisuvaatimus 24.10.2018_ilman liikesalaisuuksia

Liite 8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 10

Foto-Silmunen Hankintaoikaisuvaatimus 29.10.2018, poistettu liikesalaisuudet

Liite 11

Frendikuva Oy Hankintaoikaisuvaatimus 26.10.2018, julkinen versio

Liite 12

Kuvahaka Oy Oikaisuvaatimus 24.10.2018 Kuvahaka Oy, julkinen

Liite 13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 14

Markkinaoikeusvalitus ja saateviesti Retouch Group Oy (ei sisällä liikesalaisuuksia)

Liite 15

Markus Bergman Oy Hankintaoikausuvaatimus 23.10.2018

Liite 16

N-Kuva Ky Hankintaoikaisuvaatimus 26.10.2018

Liite 17

Oikaisuvaatimuksen julkinen versio Seppälän Koulukuvat Oy osa 1

Liite 18

Oikaisuvaatimuksen julkinen versio Seppälän Koulukuvat Oy osa 2

Liite 19

Oikaisuvaatimuksen Liite 1, Kuvahaka Oy

Liite 20

Oikaisuvaatimuksen Liite 2, Kuvahaka Oy

Liite 21

Oikaisuvaatimuksen Liite 3, Kuvahaka Oy

Liite 22

Oikaisuvaatimukset Liite 4, Kuvahaka Oy

Liite 23

Oikaisuvaatimus 29.10.2018, Retouch Group Oy

Liite 24

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 25

Oikaisuvaatimus, Studio Koivulahti

Liite 26

Yritysraportti 26.10.2018, N-Kuva Ky

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 242 Asia/12

Työnohjauksen hankintaa koskeva itseoikaisupäätös (ryhmät B ja D) (pdf) (html)

Liite 1

Ryhmä B, taulukko

Liite 2

Ryhmä D, taulukko

Liite 3


§ 243 Asia/14

Oikaisuvaatimus työnohjauksen hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus päätökseen 18.9.2018 § 189


§ 244 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 245 Asia/3

Vuoden 2018 talousarvion toteutumisennuste (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 246 Asia/4

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 247 Asia/5

Toimitilojen määräaikaisten ja tilapäisten ylläpitosiivoustöiden hankinta optiokaudelle 1.1.2019 – 31.12.2019 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 248 Asia/6

Päiväkoti Immolan, daghemmet Staffanin ja leikkipuisto Tervapääskyn korvaavien tilojen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 249 Asia/7

Muutos kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätökseen 21.11.2017 § 112 täysvarustelukoulujen esitystekniikan hankinnasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 250 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimivallan siirtäminen henkilörekistereitä koskevissa asioissa (pdf) (html)


§ 251 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen ym. erikoisopetuspäivien järjestämistä kouluissa koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 252 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Johanna Nuortevan ym. murrosikäisten nuorten vanhemmille suunnattua perhevalmennusta koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 253 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin ym. koulujen kahdeksan aamuista luopumista koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)


§ 254 Asia/15

Oikaisuvaatimus työnohjauksen hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Hankintaoikaisuvaatimus 8.10.2018 Vivate Oy


§ 255 Asia/16

Oikaisuvaatimus työnohjauksen hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 1.10.2018

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 256 Asia/17

Oikaisuvaatimus kori 2:n siivouspalvelujen hankintaan ryhmän 13 osalta (pdf) (html)

Liite 1

Hel 2018-005308 Hankintaoikaisuvaatimus 22.10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 257 Asia/18

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto lpk Suursuo – dh Stigen uudisrakennuksen rakennustöiden enimmäishinnan korottamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 258 Asia/19

Vallilaan tulevien väliaikaisten lisäpäiväkotitilojen tarveselvityksen hyväksyminen ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto hankesuunnitelmasta sekä päätös päiväkodin perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 259 Asia/20

Sörnäistenniemelle (Kalasatamaan) tulevan paviljonkipäiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen sekä päätös päiväkodin perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 260 Asia/21

Puistolaan (Tapulikaupunkiin) tulevan paviljonkipäiväkodin ja leikkipuiston tarveselvityksen hyväksyminen sekä päätös päiväkodin perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 261 Asia/22

Mustakiven korttelitalon laajennuksen ja toiminnallisten muutosten tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 262 Asia/23

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnalle laboratorioalan koulutuksen Stadin ammattiopiston Kullervonkatu 11 toimipaikan muutostyön hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kullervonkatu 11 Laboratorialan-muutokset liitteet

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28