Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
04 / 26.03.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 106 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 107 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 108 Asia/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 109 Asia/4

Selvitys kasvatus- ja koulutuslautakunnalle Helsinki Lapset SIB -vaikuttavuusinvestoinnin hankinnasta (pdf) (html)


§ 110 Asia/5

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvion toteutuminen vuonna 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 111 Asia/6

Yksityisten sopimuskoulujen vuoden 2019 perusopetuksen korvauksen ennakkoilmoituksen tarkistaminen (pdf) (html)


§ 112 Asia/7

Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman (2016–2019) toimenpiteiden toteutumisen arviointi 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 113 Asia/8

Pakilanpuiston allianssi -hankkeen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Pakilanpuiston allianssi_työryhmä_20190314

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 114 Asia/9

Koulujen iltavalvontapalveluita koskevan hankintasopimuksen optiokauden käyttöönotto (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 116 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle ylijäämäruoan jakelua koskevista toivomusponsista (pdf) (html)


§ 117 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden ympäristösuojeluyksikölle Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen perustaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 118 Asia/13

Varhaiskasvatusyksikkö Pohjoisen ryhmät perustaminen varhaiskasvatusalueelle 6 ja varhaiskasvatusyksikkö Kaisaniemen jatkaminen (pdf) (html)


§ 119 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle varhaiskasvatusta koskevasta ilmoituksesta (pdf) (html)

Liite 1

Selvityspyyntö


§ 120 Asia/15

Ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunnan esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimiminen (pdf) (html)


§ 121 Asia/16

Lauttasaaren kaupunginosaan toisen suomenkielisen ala-asteen koulun perustaminen (pdf) (html)


§ 122 Asia/17

Oikaisuvaatimus koskien opinto-ohjaajan määräaikaisen virkasuhteen täyttämistä 1 (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 123 Asia/18

Oikaisuvaatimus koskien opinto-ohjaajan määräaikaisen virkasuhteen täyttämistä 2 (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 124 Asia/19

Oikaisuvaatimus koskien opinto-ohjaajan määräaikaisen virkasuhteen täyttämistä 3 (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)


§ 125 Asia/20

Oikaisuvaatimus koskien opinto-ohjaajan määräaikaisen virkasuhteen täyttämistä 4 (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)


§ 126 Asia/21

Oikaisuvaatimus koskien opinto-ohjaajan määräaikaisen virkasuhteen täyttämistä 5 (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (HeTiL 13 §)


§ 127 Asia/22

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28