Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
05 / 16.04.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 128 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 129 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 130 Asia/3

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintakertomus 2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 131 Asia/4

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan peruskoulujen ja päiväkotien erityiskuljetuspalvelujen hankintasopimuksen osittainen irtisanominen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Asia/5

Tietoliikennelaitteiden hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan eri toimipisteisiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 133 Asia/6

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tilastoinnin ja raportoinnin järjestelmän hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)


§ 134 Asia/7

Hallintojohtajan tarveharkinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asukaskäytön ja majoituksen tilahintoihin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 135 Asia/8

Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Oikaisuvaatimus


§ 136 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Nygårdin valtuustoaloitteesta poikien syrjäytymisen ehkäisemiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 137 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponnesta, joka koskee lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoketjun yhteistyötä (pdf) (html)

Liite 1


§ 138 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Veronika Honkasalon toivomusponnesta koskien asiakaslaskutusta, josta koituu kaupungille enemmän hallintokuluja kuin tuottoa (pdf) (html)


§ 139 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Immolantie 9 rakennettavan kahden päiväkodin, leikkipuiston ja koulun toimipisteen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Immolantien paviljonki, työsuojelun lausunto


§ 140 Asia/13

Ryhmäperhepäiväkoti Robbanin sulkeminen ja päiväkoti Albertin paikkojen lisääminen alkaen 1.8.2019 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 140 Ärende/13

Indragning av gruppfamiljedaghemmet Robbans verksamhet och en utökning av daghemmet Alberts lokalplatser från och med 1.8.2019 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)§ 141 Asia/14

Lastenhoitopalvelun ja kerhotoiminnan järjestöavustukset vuodelle 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 142 Asia/15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28