Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
07 / 28.05.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 161 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 162 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 163 Asia/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 164 Asia/4

Varhaiskasvatushenkilöstön työvoimapalvelun hankinta Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä (pdf) (html)

Liite 1

Puitesopimus vuodelta 2015


§ 165 Asia/5

Matkalippujen kustantaminen opiskelijoille osana toisen asteen maksuttomuuden kokeilua (pdf) (html)


§ 166 Asia/19

Leikkipuisto Kannelmäen ja Trumpetin korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen ja lausunto hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Kannelmäen leikkipuiston tarveselvityslomake

Liite 2

Liite 3

Työsuojelun hankelausunto Kannelmäen leikkipuistosta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 167 Asia/6

Eräiden Helsingin kaupungin koulujen, päiväkotien ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimipisteiden siivous- ja ruokapalvelujen hankinta 1.8.2019 - 31.7.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Ruokapalvelut laatuvertailu

Liite 2

Laatuvertailu_siivous07052019 (002)

Liite 3

Hinta- ja laatuvertailu, liikesalaisuudet poistettu

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 168 Asia/7

Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus ja maksut neljä tuntia ylittävältä osalta (pdf) (html)


§ 169 Asia/8

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan sijaisten määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen valtuustoaloitteesta varhaiskasvatuspaikkatakuun toteuttamisesta alueellisesti (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Harjanteen valtuustoaloitteesta koskien liha- ja maitotuotteidenkulutuksen puolittamista vuoteen 2025 mennessä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Fatim Diarran valtuustoaloitteesta koskien Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallia (pdf) (html)

Liite 1


§ 173 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen valtuustoaloitteesta lasten sukuelinten silpomista ehkäisevän toimintasuunnitelman laatimisesta (pdf) (html)


§ 174 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Paavo Arhinmäen valtuustoaloitteesta lapsiperheiden liikuntamahdollisuuksien tarjoamiseksi lähikouluissa viikonloppuisin (pdf) (html)

Liite 1


§ 175 Asia/14

Kontulan ala-asteen ja esiopetuksen lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Kontulan ala-asteen ja esiopetuksen lisätilat, työsuojelun lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 176 Asia/15

Tarveselvitys Kaarelanraitin päiväkodista ja Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteestä (pdf) (html)

Liite 1

Kaarelanraitti-tarveselvityslomake

Liite 2

Tilaohjelma-Kaarelanraitti


§ 177 Asia/16

Päiväkoti Lakan ja daghemmet Botbyn lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen ja lausunto hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 178 Asia/17

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Tahvonlahden ala-asteen perusparannuksen ja laajennuksen sekä päiväkoti Tahvonlahden korvaavien tilojen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 179 Asia/18

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Mustakiven korttelitalon julkisivujen korjauksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma 13.3.2019 Mustakiven korttelitalo


§ 180 Asia/20

Päiväkoti Vilppulan ja Suven väistötilojen tarveselvityksen hyväksyminen ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 181 Asia/21

Päiväkoti Louhikon väistö- ja lisätilan tarveselvityksen hyväksyminen ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 182 Asia/22

Päiväkoti Perhosen väistö- ja lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 183 Asia/23

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Puistolaan tulevan päiväkodin tilojen sekä leikkipuisto Tapulin väistötilojen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 184 Asia/24

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Sörnäistenniemelle (Kalasatamaan) tulevan päiväkodin hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 185 Asia/25

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 186 Asia/26

Oikaisuvaatimus liittyen rehtorin myöntämään lupaan koulusta poissaoloon (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 187 Asia/27

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28