Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
09 / 13.08.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 228 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 229 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 230 Asia/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 231 Asia/4

Talousarvioehdotus vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2020‒2022 (pdf) (html)


§ 232 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Johanna Nuortevan talousarvioaloitteesta Arabianrannan liikuntapuiston hiekkakentän muuttamisesta tekonurmikentäksi (pdf) (html)


§ 233 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Nelli Ruotsalaisen talousarvioaloitteesta harrastesetelikokeilusta lasten harrastamisen yhdenvertaistamiseksi (pdf) (html)


§ 234 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petra Malinin talousarvioaloitteesta varhaiskasvatuksen osapäivähoidon henkilöstömitoituksen nostamiseksi (pdf) (html)


§ 235 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petra Malinin talousarvioaloitteesta päiväkotitilojen lapsikohtaisen tilamitoituksen nostamisesta (pdf) (html)


§ 236 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petra Malinin talousarvioaloitteesta valmistavan opetuksen laadusta ja ryhmäkoosta (pdf) (html)


§ 237 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Fatim Diarran talouarvioaloitteesta positiivisen diskriminaation määrärahan kasvattamisesta varhaiskasvatuksessa (pdf) (html)


§ 238 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Fatim Diarran talousarvioaloitteesta peruskoulujen ja lukioiden koulunkäyntiavustajien määrän lisäämiseen (pdf) (html)


§ 239 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Fatim Diarran talousarvioaloitteesta määrärahojen varaamisesta riittäviin opetusvälineisiin (pdf) (html)


§ 240 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Veronika Honkasalon talousarvioaloitteesta määrärahojen varaamisesta elämänkatsomustiedon oppikirjoihin peruskouluissa (pdf) (html)


§ 241 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta kaupungin lukioiden kurssitarjonnan parantamiseksi (pdf) (html)


§ 242 Asia/15

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta nuorisopalvelujen resurssien lisäämisestä (pdf) (html)


§ 243 Asia/16

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Maria Ohisalon talousarvioaloitteesta lisäresursoinnista nuorten monialaisten palveluiden turvaamiseksi Ohjaamossa (pdf) (html)


§ 244 Asia/17

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mari Holopaisen talousarvioaloitteesta keskusta-alueen nuorisotyön resurssien nostamisesta (pdf) (html)


§ 245 Asia/18

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mari Holopaisen talousarvioaloitteesta erityistä tukea tarvitsevien 10‒16-vuotiaiden nuorten tuesta (pdf) (html)


§ 246 Asia/19

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mari Holopaisen talousarvioaloitteesta kasvatukseen ja koulutukseen tilojen pedagogisesta asiantuntijaryhmästä (pdf) (html)


§ 247 Asia/20

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mika Ebelingin talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamisesta 2‒3-vuotiaille vuoden 2020 alusta (pdf) (html)


§ 248 Asia/21

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petrus Pennasen talousarvioaloitteesta ilmastoystävällisen kouluruoan laadun parantamisesta (pdf) (html)


§ 249 Asia/22

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Reetta Vanhasen valtuustoaloitteesta vanhemmuusvalmennuksen laajentamisesta (pdf) (html)


§ 250 Asia/23

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mirita Saxbergin toivomusponnesta kohdentaa riittävästi resursseja perhepäivähoidossa tapahtuvan alle kolmevuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen tukemiseen (pdf) (html)


§ 251 Asia/24

Peruskoulujen teknisentyön puuntyöstökoneiden, -laitteiden ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.7.2019‒ 30.6.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Puuntyöstökoneet, vertailutaulukko_233451


§ 252 Asia/25

Oikaisuvaatimus Luma-välineiden ja tarvikkeiden hankinnasta Alppilan lukioon (pdf) (html)

Liite 1

Hankintaoikaisuvaatimus 11.6.2019_henkilötiedot poistettu

Liite 2

Vastine Hankintaoikaisuvaatimukseen 28.6.2019_henkilötiedot poistettu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 253 Asia/26

Oikaisuvaatimus hankintapäätökseen eräiden Helsingin kaupungin koulujen, päiväkotien ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimipisteiden siivous- ja ruokapalvelut (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 13.6.2019 Fazer Food Services Oy, henkilötiedot poistettu

Liite 2

vertailutaulukko_korjattu

Liite 3

Lausunto oikaisuvaatimukseen_Palmia Oy_henkilötiedot poistettu_LUOTTAMUKSELLINEN

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 254 Asia/27

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Varhaiskasvatuspäätös 3.6.2019

Liite 2

Oikaisuvaatimus 4.6.2019


§ 255 Asia/28

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Varhaiskasvatuspäätös 10.6.2019

Liite 2

Oikaisuvaatimus 17.6.2019


§ 256 Asia/29

Oikaisuvaatimuksen peruuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Oikaisuvaatimuksen peruutus


§ 257 Asia/30

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 258 Asia/31

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 259 Asia/32

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 260 Asia/33

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 261 Asia/34

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 262 Asia/35

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 263 Asia/36

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 264 Asia/37

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 265 Asia/38

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 266 Asia/39

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 267 Asia/40

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 30 k.)


§ 268 Asia/41

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 269 Asia/42

Oikaisuvaatimus koskien palkan oikaisua (pdf) (html)

Liite 1

Palkanoikaisuvaatimus 2.5.2019

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 270 Asia/43

Oikaisuvaatimus päätoimisen tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Rehtorin päätös

Liite 3

Rehtorin lausunto

Liite 4

Hakuilmoitus

Liite 5

Virkaan valitun hakemus

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 271 Asia/44

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 29 k.)


§ 272 Asia/45

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Rehtorin päätös

Liite 3

Rehtorin lausunto

Liite 4

Hakuilmoitus

Liite 5

Virkaan valitun hakemus

Liite 6

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus


§ 273 Asia/46

Oikaisuvaatimus koulutuspäällikön viran täyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 21.6.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28