Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
10 / 27.08.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 274 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 275 Asia/23

Kiusaamisen vastaisen ohjelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

KVO13-markkinointimateriaali

Liite 2

KVO13-toimenpiteiden kuvaus


§ 276 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 277 Asia/3

Talousarvioehdotus vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2020‒2022 (pdf) (html)

Liite 1


§ 278 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Johanna Nuortevan talousarvioaloitteesta Arabianrannan liikuntapuiston hiekkakentän muuttamisesta tekonurmikentäksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 279 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Nelli Ruotsalaisen talousarvioaloitteesta harrastesetelikokeilusta lasten harrastamisen yhdenvertaistamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 280 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petra Malinin talousarvioaloitteesta varhaiskasvatuksen osapäivähoidon henkilöstömitoituksen nostamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 281 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petra Malinin talousarvioaloitteesta päiväkotitilojen lapsikohtaisen tilamitoituksen nostamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 282 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petra Malinin talousarvioaloitteesta valmistavan opetuksen laadusta ja ryhmäkoosta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 283 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Fatim Diarran talouarvioaloitteesta positiivisen diskriminaation määrärahan kasvattamisesta varhaiskasvatuksessa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 284 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Fatim Diarran talousarvioaloitteesta peruskoulujen ja lukioiden koulunkäyntiavustajien määrän lisäämiseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 285 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Fatim Diarran talousarvioaloitteesta määrärahojen varaamisesta riittäviin opetusvälineisiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 286 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Veronika Honkasalon talousarvioaloitteesta määrärahojen varaamisesta elämänkatsomustiedon oppikirjoihin peruskouluissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 287 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta kaupungin lukioiden kurssitarjonnan parantamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 288 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta nuorisopalvelujen resurssien lisäämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 289 Asia/15

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Maria Ohisalon talousarvioaloitteesta lisäresursoinnista nuorten monialaisten palveluiden turvaamiseksi Ohjaamossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 290 Asia/16

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mari Holopaisen talousarvioaloitteesta keskusta-alueen nuorisotyön resurssien nostamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 291 Asia/17

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mari Holopaisen talousarvioaloitteesta erityistä tukea tarvitsevien 10‒16-vuotiaiden nuorten tuesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 292 Asia/18

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mari Holopaisen talousarvioaloitteesta kasvatukseen ja koulutukseen tilojen pedagogisesta asiantuntijaryhmästä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 293 Asia/19

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mika Ebelingin talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamisesta 2‒3-vuotiaille vuoden 2020 alusta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 294 Asia/20

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petrus Pennasen talousarvioaloitteesta ilmastoystävällisen kouluruoanlaadun parantamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 295 Asia/21

Vuoden 2019 talousarvion toinen toteutumisennuste (pdf) (html)


§ 296 Asia/22

Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla viranhaltijoille (pdf) (html)


§ 297 Asia/24

Ressun lukion irtokalusteiden hankinta, minikilpailutus (pdf) (html)

Liite 1

Ressun lukio, vertailu - valinta 1908


§ 298 Asia/25

Hankintaoikaisuvaatimus ompelukoneiden hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö HEL 2019-001860

Liite 2

Vastine_Espoon Kone Oy_ilman henkilötietoja

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 299 Asia/26

Kulosaaren päiväkodin ja daghemmet Domuksen lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen sekä lausunto osoitteeseen Werner Wirénin tie 3 sijoittuvasta väistö- ja lisätilahankkeen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma DH Domus - LPK Kulosaari

Liite 2

Työsuojelulausunto - DH Domus LPK Kulosaari

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 300 Asia/27

Osoitteeseen Klaavuntie 17 toteutettavan Puotilan ala-asteen korvaavan uudisrakennuksen ja esiopetustilojen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Tarveselvityslomake Puotila aa-ek

Liite 2

Tilaohjelma Puotila aa-ek


§ 301 Asia/28

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Alviina Alametsän valtuustoaloitteesta koulukiusaamisen kitkemisen toimenpideohjelmasta (pdf) (html)


§ 302 Asia/29

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Johanna Sydänmaan valtuustoaloitteesta koululaisten ilta- ja yöhoidon järjestämiseksi (pdf) (html)


§ 303 Asia/30

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mikko Särelän valtuustoaloitteeseen erityislasten palveluiden parantamisesta (pdf) (html)


§ 304 Asia/31

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Daniel Sazonovin toivomusponnesta Tehtaankadun ala-asteen väistötilojen rakentamisen aikataulusta (pdf) (html)


§ 305 Asia/32

Kasvatus ja koulutuslautakunnan lausunto Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 306 Asia/33

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto päiväkoti Karhin lisätilojen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Konalan ala-asteen väistötilat ja LPK Karhin lisätilat HASU

Liite 2

lpk Karhi lisätilat_ lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 307 Asia/34

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto päiväkoti Arlan vesikatto- ja julkisivukorjauksen sekä päiväkoti Linnunlaulun katon maalauksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 308 Asia/35

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätös varhaiskasvatuspaikasta 28.5.2019

Liite 2

Oikaisuvaatimus 5.6.2019


§ 309 Asia/36

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Varhaiskasvatuspaatos 17.6.2019

Liite 2

Oikaisuvaatimus 16.7.2019

Liite 3

Oikaisuvaatimus 16.7.2019, täydennys 12.8.2019

Liite 4

Oikaisuvaatimus, lisäkirje 16.8.2019

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28