Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
12 / 22.10.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 330 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 331 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 332 Asia/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 333 Asia/4

Toisen asteen maksuttomuuden kokeilun väliraportti (pdf) (html)

Liite 1


§ 334 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelmasta ja liikuntatilojen vuokraamisesta Helsingin NMKY:n toimintakeskuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Alueasemapiirustus

Liite 2

Viitesuunnitelmat

Liite 3

Vuorovaikutus

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Iltakäyttökaaviot

Liite 7

Pakilanpuiston ympäristön liikennesuunnitelmaluonnos

Liite 8

Helsingin NMKY:n hallituksen pöytäkirja

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 335 Asia/6

Asioinnin tietojärjestelmähankkeen kehittämis- ja ylläpitotöiden (ASTI DPS 4) hankinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 336 Asia/7

Avustusperusteet perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustuksiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 337 Asia/8

Varhaiskasvatuspalvelujen ulkopuolella olevien alle kouluikäisten lasten arkisin päiväaikaan tapahtuvan harrastustoiminnan järjestöavustusten avustusperiaatteet (pdf) (html)


§ 338 Asia/9

Yksityisten sopimuskoulujen perusopetuksen vuoden 2019 korvauksen perusteena olevat kustannukset (pdf) (html)

Liite 1

2019 lopullinen korvaus liitelaskelma ltk


§ 339 Asia/10

Ennakkoilmoitus yksityisille sopimuskouluille perusopetuksen vuoden 2020 korvauksesta (pdf) (html)

Liite 1

2020 ennakko liitelaskelma ltk


§ 340 Asia/11

Yksityisten sopimuskoulujen vuokria ja pieniä perusparannushankkeita koskevat suunnitelmat vuodelle 2020 (pdf) (html)

Liite 1

2020 kunnossapito sekä pienet hankkeet ltk

Liite 2

2020 tilavuokrat


§ 341 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousajat keväällä 2020 (pdf) (html)


§ 342 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Leo Straniuksen valtuustoaloitteesta leikkipuistoruokailun vegaanivaihtoehtojen lisäämisestä (pdf) (html)


§ 343 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Mauri Venemiehen valtuustoaloitteesta säännöllisistä sisäilmakyselyistä henkilöstölle ja asiakkaille (pdf) (html)


§ 344 Asia/15

Oikaisuvaatimus oppisopimuskoulutuksena järjestettävä liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Hankintapäätös HEL 2019-006538 (3.9.2019)

Liite 2

Oikaisuvaatimus_henkilötiedot poistettu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 345 Asia/16

Koskelan ala-asteen koulun osoitteeseen Käpyläntie 8 toteutettavien lisätilojen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1


§ 346 Asia/17

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 347 Asia/18

Päiväkoti Kangaspellon perustaminen (pdf) (html)


§ 348 Asia/19

Päiväkoti Aadan perustaminen ja päiväkoti Ellan lakkauttaminen (pdf) (html)


§ 349 Asia/20

Päiväkoti Meren perustaminen ja päiväkoti Särjen lakkauttaminen (pdf) (html)


§ 350 Asia/21

Päiväkoti Lauttasaaren sekä daghemmet Drumsön perustaminen ja päiväkoti Telkän lakkauttaminen (pdf) (html)


§ 351 Asia/22

Osoitteeseen Perhosenkierto 5 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen, lausunto hankesuunnitelmasta ja päätös päiväkodin perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 352 Asia/23

Helsingin työväenopiston kurssimaksua koskeva oikaisuvaatimus (pdf) (html)


§ 353 Asia/24

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28