Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
13 / 12.11.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 354 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 355 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 356 Asia/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 357 Asia/4

Vuoden 2019 talousarvion kolmas toteutumisennuste (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 358 Asia/5

Jätkäsaaren peruskoulun irtokalusteiden lisähankinta (pdf) (html)

Liite 1

Perusteet Jätkäsaaren peruskoulun eriyttämisen tiloille

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 359 Asia/6

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (pdf) (html)


§ 360 Asia/7

Osoitteeseen Capellan puistotie 27 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen, lausunto hankesuunnitelmasta ja päätös päiväkodin perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Lpk_dh Capellan puistotie 27, työsuojelun lausunto 4.9.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 361 Asia/8

Osoitteeseen Koirasaarentie 31 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen, lausunto hankesuunnitelmasta ja päätös päiväkodin perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Lpk_dh Koirasaarentie 31, työsuojelun lausunto 4.9.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 362 Asia/9

Osoitteeseen Kuninkaantammenkierto 22 rakennettavien lisätilojen ja Kuninkaantammenkierto 3 väliaikaisen lisätilan tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Tarveselvityslomake, pysyvät lisätilat: Päiväkoti Kuninkaantammi ja Kannelmäen peruskoulun Kuninkaantammen toimipiste (1-4lk)

Liite 2

Tarveselvityslomake, väliaikaiset lisätilat: Päiväkoti Kuninkaantammi ja Kannelmäen peruskoulun Kuninkaantammen toimipiste (1-2lk)

Liite 3

Tilaohjelma, pysyvät lisätilat: Päiväkoti Kuninkaantammi ja Kannelmäen peruskoulun Kuninkaantammen toimipiste (1-4lk)

Liite 4

Tilaohjelma, väliaikaiset lisätilat: Päiväkoti Kuninkaantammi ja Kannelmäen peruskoulun Kuninkaantammen toimipiste (1-2lk)


§ 363 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Väinölänkatu 7 sijoittuvasta Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Käpylän pk Väinölä HS 11.07.2019

Liite 2

Käpylän pk Väinölä HS Liitteet 11.7.2019

Liite 3

käpylän_pk_väinölä_ lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 364 Asia/11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28