Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
14 / 03.12.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 365 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 366 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 367 Asia/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 368 Asia/4

Lukiokoulutuksen päällikön viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijoiden nimilista


§ 369 Asia/5

Arviointiraportti Stadin ammatti- ja aikuisopiston toiminnasta organisaatiouudistuksen jälkeen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 370 Asia/6

Helsingin kaupungin aikuiskoulutuksen uudelleenorganisointi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 371 Asia/7

Selvitys erityislasten kuljetusten järjestämisestä kahdesta osoitteesta – arvio vaikutuksista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 372 Asia/8

Oppikirjojen ja niihin liittyvien oheismateriaalien hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko


§ 373 Asia/9

WLAN-verkon lisenssien ja tietoliikennelaitteiden hankinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 374 Asia/10

Määräaikaisten puhtauspalvelujen hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko

Liite 2

Laatuvertailu


§ 375 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan julkinen kokous 17.12.2019 kaupungintalolla (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 376 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 377 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle SDP:n ryhmäaloitteesta myönteisen erityiskohtelun rahoituksen käytön laajentamisesta Helsingissä (pdf) (html)


§ 378 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Matti Parpalan toivomusponteen liittyen toimialarajat ylittävien kriisitilanteiden viestintään (pdf) (html)


§ 379 Asia/15

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ted Apterin toivomusponnesta Tehtaankadun ala-asteen henkilökunnan sisäilmaoireiden ilmoitusprosessin toimivuudesta ja kehittämisestä (pdf) (html)


§ 380 Asia/16

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyynnön johdosta koskien valtioneuvoston asetusta varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamista (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 5.11.2019

Liite 2

Lausuntopyyntö 5.11.2019, liite, asetusluonnos varhaiskasvatuksesta annetun 1 §:n muuttamisesta (suomi)

Liite 3

Lausuntopyyntö 5.11.2019, liite, muistioluonnos


§ 381 Asia/17

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilan hankesuunnitelmasta osoitteeseen Ruoholahdenkatu 23 (pdf) (html)

Liite 1

Ressun peruskoulun ja lukion lisätilat, alustava hankesuunnitelma

Liite 2

Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen hankesuunnitelman liitteet


§ 382 Asia/18

Osoitteeseen Vuorenpeikontie 7 toteutettavien Roihuvuoren ala-asteen ja esiopetuksen lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Roihuvuoren ala-asteen ja esiopetuksen lisätilojen tarveselvitys


§ 383 Asia/19

Osoitteeseen Heteniityntie 4 toteutettavien Vuoniityn peruskoulun lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Vuoniityn peruskoulun tarveselvitys


§ 384 Asia/20

Osoitteeseen Koulutanhua 1 toteutettavien Laajasalon peruskoulun lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Laajasalon peruskoulun lisätilojen tarveselvitys


§ 385 Asia/21

Osoitteeseen Maunulanmäki 5 toteuttavien Maunulan ala-asteen lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Maunulan ala-asteen lisätilojen tarveselvitys


§ 386 Asia/22

Osoitteeseen Runonlaulajantie toteutettavien Kannelmäen peruskoulun lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Tarveselvitys Kannelmäen peruskoulun lisätilat


§ 387 Asia/23

Osoitteeseen Teinintie 12 toteutettavien Oulunkylän ala-asteen lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Tarveselvitys Oulunkylän ala-asteen lisätilat


§ 388 Asia/24

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Koskelan ala-asteen lisätilojen hankesuunnitelmasta osoitteessa Käpyläntie 8 (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma 2821P21317 Koskelan ala-asteen lisätilat

Liite 2

koskelan ala-aste käpyläntie työsuojelulausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 389 Asia/25

Helsingin hallinto-oikeuden päätös (pdf) (html)

Liite 1

Hallinto-oikeuden päätös 8.11.2019


§ 390 Asia/26

Ryhmäperhepäiväkoti Metsäpirtin lakkauttaminen (pdf) (html)


§ 391 Asia/27

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 14.10.2019

Liite 2

Varhaiskasvatuksen toimipisteen lausunto 13.11.2019


§ 392 Asia/28

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28