Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
15 / 17.12.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 393 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 394 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 395 Asia/3

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava korvaus viisivuotiaiden neljän tunnin maksuttomasta varhaiskasvatuksesta (pdf) (html)


§ 396 Asia/4

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetti vuodelle 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 397 Asia/5

Esitys ylitysoikeudesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2020 investointimäärärahoihin (pdf) (html)

Liite 1


§ 398 Asia/6

Esitys ylitysoikeudesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä oleviin kaupunginhallituksen määrärahoihin vuodelle 2020 (pdf) (html)


§ 399 Asia/7

Osoitteeseen Pietari Kalmin katu 3 toteutettavan Helsingin luonnontiedelukion tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Tilaohjelma Helsingin luonnontiedelukio


§ 400 Asia/8

Microsoft-lisenssien vuosimaksut kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle (pdf) (html)

Liite 1

Hankittavat M365-tuotteet


§ 401 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Jenni Pajusen valtuustoaloitteesta koulujen hävikkiruuan tarjoamisesta nuorisotiloissa (pdf) (html)


§ 402 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Emma Karin valtuustoaloitteesta kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (pdf) (html)


§ 403 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta kaupungin palvelujen suunnittelusta ja toteuttamisesta kasvaville asuinalueille (pdf) (html)


§ 404 Asia/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28