Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
03 / 03.03.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 32 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 33 Asia/2

Helsingin kaupunkistrategian mukainen konsepti ”Nordiska skolan” (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 34 Asia/3

Helsingin kielilukion korvaavan uudisrakennuksen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Tilaohjelma, Helsingin kielilukio

Liite 2

Tarveselvityslomake, Helsingin kielilukio


§ 35 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Helsingin Medialukion julkisivun ja vesikaton uusinnan sekä ilmanvaihdon muutostöiden hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 36 Asia/5

Selvitys yksityisen hoidon tuen kehittämismahdollisuuksista varhaiskasvatuksessa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 37 Asia/6

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen palveluverkkosuunnittelun periaatteet (pdf) (html)

Liite 1


§ 38 Asia/7

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.8.2020 lukien (pdf) (html)

Liite 1


§ 39 Asia/8

Helsingin suomenkielisen työväenopiston ja Helsingin ruotsinkielisen työväenopiston opiskelijoilta perittävät maksut ja maksujen alennusperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 40 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousajat syksyllä 2020 ja pöytäkirjan nähtävänä pitäminen (pdf) (html)


§ 41 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta kasvijuomien tarjoamisesta kaikille halukkaille ruokavaliosta riippumatta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 42 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron toivomusponnesta suostumusperustaisuuden vahvistamiseksi seksuaalikasvatuksessa (pdf) (html)


§ 43 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Amanda Pasasen valtuustoaloitteesta nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi kaupungin tiloissa ja kouluissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 44 Asia/13

Kasvatus-ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Said Ahmed Suldaanin valtuustoaloitteesta TET-jakson syrjimättömyydestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 45 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Nuortevan valtuustoaloitteesta strategian mukaisen englanninkielisen opetuksen lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 46 Asia/15

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petra Malinin aloitteeseen katutilan hyödyntämisestä kasvatuksen ja koulutuksen piha-alueena (pdf) (html)

Liite 1


§ 47 Asia/16

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k., Tietosuojalaki 29 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 48 Asia/17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 49 Asia/18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 50 Asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28