Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
04 / 24.03.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 51 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 52 Asia/2

Yhteenveto vuoden 2019 talousarvion toteutumisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 53 Asia/3

Osallisuussuunnitelman väliarviointi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 54 Asia/4

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintakertomus 2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 55 Asia/5

Helsingin kaupunkistrategian mukainen konsepti ”Nordiska skolan” (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 56 Asia/6

Selvitys yksityisen hoidon tuen kehittämismahdollisuuksista varhaiskasvatuksessa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 57 Asia/7

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuuksia seuraavan tason organisaatio (pdf) (html)


§ 58 Asia/8

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuden organisaation muutoksesta aiheutuvat virkajärjestelyt (pdf) (html)


§ 59 Asia/9

Muutos kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousaikoihin syksyllä 2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 60 Asia/10

IT-laitteiden hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle (pdf) (html)

Liite 1

Hankinnan ennakoitu arvo


§ 61 Asia/11

Koulujen lisätilojen irtokalusteiden hankinta vuonna 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Lisätilat, vertailu ja valinta


§ 62 Asia/12

Hankintaoikaisuvaatimus varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn suunnittelusta, toteutuksesta, tulosten analysoinnista ja raportoinnista (pdf) (html)

Liite 1

Hankintapäätös 27.2.2020

Liite 2

Oikaisuvaatimus 28.2.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 63 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Anna Vuorjoen toivomusponnesta kasvijuomien tarjoamisesta kaikille halukkaille ruokavaliosta riippumatta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 64 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Anna Vuorjoen valtuustoaloitteesta erityisen tuen järjestämiseksi lukio-opinnoissa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 65 Asia/15

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mika Ebelingin toivomusponnesta mahdollisuuksista selvittää prosessien etenemisen parantamista kaupunkikonsernissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 66 Asia/16

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Said Ahmed Suldaanin valtuustoaloitteesta koulukiusaamisen kitkemisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 67 Asia/17

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Taivallahden peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Hasu_Taivallahden peruskoulu_15012020_Liitteet

Liite 2

taivallahden pk työsuojelunlausunto 191024


§ 68 Asia/18

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Puotilan ala-asteen väliaikaisten tilojen hankesuunnitelmasta osoitteessa Rusthollarintie 1 (pdf) (html)

Liite 1

Väliaikainen tilaelementtiratkaisu_Rusthollarintie 1

Liite 2

Väliaikainen tilaelementtiratkaisu_Rusthollarintie 1_asemapiirros

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 69 Asia/19

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Oulunkylän ala-asteen väliaikaisten ja lisätilojen hankesuunnitelmasta osoitteessa Teinintie 12 (pdf) (html)

Liite 1

HS_Teinintie 12_vuokratila 2020-02-24b

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 70 Asia/20

Osoitteeseen Pieksupolku 5 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 71 Asia/21

Ryhmäperhepäiväkoti Pikkuhillan lakkauttaminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 72 Asia/22

Ryhmäperhepäiväkoti Harlekiinin lakkauttaminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 73 Asia/23

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdyn kantelun johdosta (pdf) (html)

Liite 1

Selvitys- ja lausuntopyyntö

Liite 2

Selvitys- ja lausuntopyynto, liite

Liite 3

Helsingfors småbarnspedagogik 11.12.2019 Seure

Liite 4

Vare ja Sves rekrytointikampanja


§ 74 Asia/24

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28