Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
05 / 14.04.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 75 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 76 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 77 Asia/3

Osallisuussuunnitelman väliarviointi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 78 Asia/4

Selvitys yksityisen hoidon tuen kehittämismahdollisuuksista varhaiskasvatuksessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 79 Asia/5

Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman (2016-2019) toimenpiteiden toteutumisen arviointi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 80 Asia/6

Toisen asteen maksuttomuuden kokeilun loppuraportti (pdf) (html)

Liite 1


§ 81 Asia/7

Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus ja maksut neljä tuntia ylittävältä osalta (pdf) (html)

Liite 1


§ 82 Asia/8

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuspalvelun hankinta optiokaudelle 1.8.2020 - 30.6.2022 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 83 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Anna Vuorjoen toivomusponnesta kasvijuomien tarjoamisesta kaikille halukkaille ruokavaliosta riippumatta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 84 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Anna Vuorjoen valtuustoaloitteesta erityisen tuen järjestämiseksi lukio-opinnoissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 85 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Arja Karhuvaaran valtuustoaloitteesta kiertävien fysioterapeuttien palkkaamiseksi kouluihin liikunnan ja opiskelijaterveydenhuollon tueksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 86 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Maija Anttilan toivomusponnesta syvällisen arvioinnin tekemisestä alueiden eriarvoistumisen ja hyvinvointierojen vähentämisen tavoitteesta (pdf) (html)


§ 87 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ville Jalovaaran toivomusponnesta selvittää yhteistyötä eri tahojen kanssa myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisen yhteydessä (pdf) (html)


§ 88 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle useamman kielen merkitsemisestä väestötietojärjestelmään (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 89 Asia/15

Pasilan peruskoulun uudishankkeen ja uuden päiväkodin tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Pasilan peruskoulun uudishankkeen ja päiväkodin tilaohjelma

Liite 2

Pasilan peruskoulun uudishankkeen ja päiväkodin tarveselvityslomake


§ 90 Asia/16

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Oulunkylän ala-asteen ja uuden päiväkodin laajennuksen ja muutostyön hankesuunnitelmasta osoitteessa Teinintie 12 (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma

Liite 2

Aluepiirustus

Liite 3

Viitesuunnitelmakooste_A

Liite 4

oulunkylä_ lausunto_300120


§ 91 Asia/17

Ryhmäperhepäiväkoti Pikkuhillan lakkauttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 92 Asia/18

Ryhmäperhepäiväkoti Harlekiinin lakkauttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 93 Asia/19

Osoitteeseen Neljäs linja 11-15 toteutettavan päiväkoti Kalevan uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Lasten päiväkoti Kalevan tarveselvityslomake


§ 94 Asia/20

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Kannelmäen peruskoulun väliaikaisten lisätilojen hankesuunnitelmasta osoitteessa Runonlaulajantie 40 (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma 2821P21370 Kannelmäen peruskoulu lisätila

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 95 Asia/21

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta toistaiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Aluepäällikön päätös

Liite 2

Oikaisuvaatimus

Liite 3

Aluepäällikön lausunto

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 6

Hakuilmoitus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 96 Asia/22

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta toistaiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Aluepäällikön päätös

Liite 2

Oikaisuvaatimus

Liite 3

Aluepäällikön lausunto

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 5

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Liite 6

Hakuilmoitus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 97 Asia/23

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta toistaiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Rehtorin päätös

Liite 2

Oikaisuvaatimus ja sen täsmennys

Liite 3

Rehtorin lausunto

Liite 4

Viranhoitomääräys

Liite 5

Hakuilmoitus


§ 98 Asia/24

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 99 Asia/25

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28