Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
06 / 05.05.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 100 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, pöytäkirjan tarkastajien valinta sekä tilapäisen puheenjohtajan valinta (pdf) (html)


§ 101 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 102 Asia/3

Vuoden 2020 talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste (pdf) (html)


§ 103 Asia/4

Yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisän hoitoaikaa koskevan ehdon muuttaminen (pdf) (html)


§ 104 Asia/5

Adoptiolapsen Helsinki-lisän muuttaminen (pdf) (html)


§ 105 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esitys hallintosäännön muuttamiseksi (pdf) (html)


§ 106 Asia/7

Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla viranhaltijoille (pdf) (html)


§ 107 Asia/8

Uimahalli- ja muiden ryhmäkuljetusten hankinta oppilaskäyttöön lukuvuosille 2020-2022 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko_17.4.2020


§ 108 Asia/9

Eräiden Helsingin kaupungin koulujen, päiväkotien ja Stadin ammattiopiston toimipisteiden siivous- ja ruokapalvelujen hankinta ajalle 1.8.2020 - 31.7.2023 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko (ryhmät 1-3)

Liite 2

Laadun sanalliset perustelut (ryhmät 1-3)

Liite 3

Kohteet ryhmittäin


§ 109 Asia/10

Perussiivoukseen liittyvien töiden hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Arvonnan muistio (osa-alue 3)


§ 110 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Arkadiakatu 24 toteutettavien väistötilojen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 111 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto väistötiloina toimivien peruskoulu- ja päiväkotitilojen hankesuunnitelmasta osoitteessa Suuntimopuisto (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma 2821U61007 Suuntimopuisto_A

Liite 2

Suuntimopuiston_työsuojelulausunto_210420

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 112 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Puotilan ala-asteen korvaavan uudisrakennuksen ja esiopetustilojen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma Puotilan ala-aste 200416

Liite 2

Puotilan hankesuunnitelman liitteet 1-6

Liite 3

puotilan aa__lausunto_ 190320

Liite 4

Puotila_pedagoginen toimintasuunnitelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 113 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Laajasalon peruskoulun väliaikaisten lisätilojen hankesuunnitelmasta osoitteessa Koulutanhua 1 (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma 2821P21322 Koulutanhua 1

Liite 2

Koulutanhua 1 tarvekuvaus Akuutit lisätilat

Liite 3

Tilaohjelma Koulutanhua 1 lisätilat

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 114 Asia/15

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Heteniityntie 4 toteutettavan vuokrahankkeen väliaikaisen tilaelementtiratkaisun hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Asia/16

Osoitteeseen Jokiniementie 34a toteutettavan päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päiväkoti Perhosen tarveselvityslomake


§ 116 Asia/17

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Helsingin kielilukion uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta osoitteessa Kiviparintie 1 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 117 Asia/18

Opiskelijahuollon päällikön irtisanoutuminen ja viran täyttömenettelyn aloittaminen (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 29 k.)


§ 118 Asia/19

Oikaisuvaatimus erityisopettajan virkaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Lukiokoulutuksen päällikön päätös

Liite 3

Lukiokoulutuksen päällikön lausunto

Liite 4

Hakuilmoitus

Liite 5

Virkaan valitun ja oikaisuvaatimuksen tekijän hakemukset1_PDFa2b

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 119 Asia/20

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta toistaiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Aluepäällikön päätös

Liite 2

Oikaisuvaatimus

Liite 3

Aluepäällikön lausunto

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 5

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Liite 6

Hakuilmoitus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 120 Asia/21

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28