Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
08 / 16.06.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 139 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 140 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 141 Asia/3

Opiskelijahuollon päällikön viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 29 k.)


§ 142 Asia/4

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön (yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta) viran täyttäminen (pdf) (html)


§ 143 Asia/5

Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla varhaiskasvatuksen esitystekniikan hankinnoissa vuoden 2020 loppuun saakka (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 144 Asia/6

Kaupungin peruskoulujen matkalippujen hankinta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä (pdf) (html)


§ 145 Asia/7

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava korvaus sisarusalennuksista 1.10.-31.12.2020 (pdf) (html)


§ 146 Asia/8

Kruunuvuorenrannan palvelurakennukseen sijoittuvien peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Kruunuvuorenranta tarveselvityslomake

Liite 2

Kruunuvuorenranta tilaohjelma


§ 147 Asia/9

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan sijaisen määrääminen ajalle 13.–17.7.2020 (pdf) (html)


§ 148 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mikko Särelän toivomusponnesta erityisen tuen tarpeessa olevien lasten erityisrahoituksen käyttötapojen, vaikuttavuuden ja alueellisen kohdistumisen parantamisen selvittämisestä (pdf) (html)


§ 149 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Matias Pajulan toivomusponnesta mahdollisuudesta toteuttaa osallistuvan budjetoinnin kautta valitsematta jääneitä hankkeita osana kaupungin perustoimintaa (pdf) (html)


§ 150 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Alviina Alametsän aloitteesta mielenterveyden ensiapukoulutuksesta oppilaille ja opettajille (pdf) (html)

Liite 1


§ 151 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Paavo Arhinmäen aloitteeseen Kontulan asukkaiden kokoontumistilojen parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 152 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Roihuvuoren ala-asteen ja esiopetuksen lisätilan hankesuunnitelmasta osoitteessa Vuorenpeikontie 7 (pdf) (html)

Liite 1

Hasu_2821P21369_Vuorenpeikontie 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 153 Asia/15

Osoitteeseen Puistolan raitti 18 toteutettavan Puistolanraitin ala-asteen lisätilan tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Puistolanraitin ala-asteen kahden toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden luokan lisätilojen tilaohjelma


§ 154 Asia/16

Osoitteeseen Soittajantie 10 toteutettavan päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

LPK Vanhainen Soittajantie 10 Tarveselvityslomake


§ 155 Asia/17

Osoitteeseen Jäkälätie 11 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1


§ 156 Asia/18

Pasilassa osoitteeseen Lavakatu 1 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Lpk Lavakatu 1, tarveselvitys 3.6.2020


§ 157 Asia/19

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle päiväkoti Kalevan korvaavien tilojen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Lpk Kaleva Hankesuunnitelma 200430

Liite 2

Lpk Kaleva Hankesuunnitelman liitteet 200430

Liite 3

LPK Kaleva Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön lausunto 17 03 2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 158 Asia/20

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle päiväkoti Marmorin sisäilmakorjausten hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 159 Asia/21

Oikaisuvaatimus päiväkoti Ruskeasuon kielikylpyryhmän valintapäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus ja päätös


§ 160 Asia/22

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätös 20.5.2020

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 161 Asia/23

Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Rehtorin päätös

Liite 2

Oikaisuvaatimus

Liite 3

Rehtorin lausunto

Liite 4

Hakuilmoitus

Liite 5

Virkaan valitun hakemus

Liite 6

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus


§ 162 Asia/24

Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Rehtorin päätös

Liite 2

Oikaisuvaatimus

Liite 3

Rehtorin lausunto

Liite 4

Hakuilmoitus

Liite 5

Virkaan valitun ja oikaisuvaatimuksen tekijän hakemukset


§ 163 Asia/25

Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Rehtorin päätös

Liite 2

Oikaisuvaatimus

Liite 3

Oikaisuvaatimuksen liite, hakijaluettelo

Liite 4

Rehtorin lausunto

Liite 5

Hakuilmoitus

Liite 6

Virkaan valitun hakemus

Liite 7

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus


§ 164 Asia/26

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi (pdf) (html)

Liite 1

Rehtorin päätös

Liite 2

Oikaisuvaatimus

Liite 3

Oikaisuvaatimuksen täydennys

Liite 4

Rehtorin lausunto

Liite 5

Hakuilmoitus

Liite 6

Tehtävään valitun ja oikaisuvaatimuksen tekijän hakemukset§ 164 Ärende/26

Begäran om omprövning av beslut om anställning av timlärare för viss tid (pdf) (html)

Bilaga 1

Rehtorin päätös

Bilaga 2

Oikaisuvaatimus

Bilaga 3

Oikaisuvaatimuksen täydennys

Bilaga 4

Rehtorin lausunto

Bilaga 5

Hakuilmoitus

Bilaga 6

Tehtävään valitun ja oikaisuvaatimuksen tekijän hakemukset§ 165 Asia/27

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 166 Asia/28

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28