Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
09 / 11.08.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 167 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 168 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 169 Asia/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 170 Asia/4

Muutos kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousaikoihin syksyllä 2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Asia/5

Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toimialajohtajalle poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisessä (pdf) (html)


§ 172 Asia/6

Tekoälypohjainen oppimisanalytiikka, personointi ja adaptaatio (TOPA) -hankkeen teknologisten kehittämis- ja ylläpitotöiden hankinta (TOPA DPS 1) (pdf) (html)

Liite 1


§ 173 Asia/7

Kannettavien tietokoneiden latausvaunujen hankinta optiokaudelle 2020-2021 (pdf) (html)


§ 174 Asia/8

Hankinnan keskeytys, asioinnin tietojärjestelmähankkeen kehittämis- ja ylläpitotöiden sekä pilvikapasiteetin (ASTI DPS 5) hankinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle opiskeluhuollon osalta hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 176 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta joukkoliikenteen käytön kasvattamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 177 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Jenni Pajusen toivomusponnesta koulujen ja päiväkotien ruokahävikin yhdenmukaisesta seurannasta ja tilastoinnista (pdf) (html)


§ 178 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Arja Karhuvaaran toivomusponnesta koulu- ja päiväkotiruokailun tarvikelaskelmien tarkentamisesta ja jätteiden lajittelusta (pdf) (html)

Liite 1


§ 179 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petra Malinin toivomusponnesta koskien varhaiskasvatuksen erityisen tuen tarpeessa olevien lasten pääsystä tuen piiriin nykyistä nopeammin (pdf) (html)


§ 180 Asia/14

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k)


§ 181 Asia/15

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 182 Asia/16

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus


§ 183 Asia/17

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28