Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
10 / 15.09.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 184 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 185 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 186 Asia/3

Talousarvion 2020 toinen toteutumisennuste (pdf) (html)


§ 187 Asia/4

Vuoden 2021 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2021-2023 laatimisohjeet (pdf) (html)

Liite 1


§ 188 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioehdotus 2021 ja taloussuunnitelmaehdotus 2021-2023 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


§ 189 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Seija Muurisen talousarvioaloitteesta Katajanokan Laivastopuiston leikkipaikan kunnostamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 190 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Matias Pajulan talousarvioaloitteesta yhden vuosiviikkotunnin lisäämisestä A2-kielen opetukseen 3. vuosiluokalle (pdf) (html)

Liite 1


§ 191 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ville Jalovaaran talousarvioaloitteesta leikkipuisto Trumpetin uudisrakennuksen rakentamisesta keväällä 2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 192 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Pauliina Saareksen talousarvioaloitteesta määrärahan osoittamisesta moniammatillisen liikkuvan nuorisotyön mallin kokeiluun (pdf) (html)

Liite 1


§ 193 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta lukioiden kurssitarjonnan parantamisesta ja ryhmäkokojen pienentämisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 194 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan talousarvioaloitteeseen oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien ja pd-rahan lisäämiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 195 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta ammatillisen koulutuksen resurssien parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 196 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta lukioiden opinto-ohjauksen resursoinnin parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 197 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ville Jalovaaran talousarvioaloitteesta Puistopolun peruskoulun Pohjavedenkadun toimipisteen pihan määrärahasta (pdf) (html)

Liite 1


§ 198 Asia/15

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ted Apterin talousarvioaloitteesta palvelusetelimallin käyttöönotosta (pdf) (html)

Liite 1


§ 199 Asia/16

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Matias Pajulan talousarvioaloitteesta kuntoilulaitteiden lisäämiseksi koulujen pihoille (pdf) (html)

Liite 1


§ 200 Asia/17

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Matias Pajulan talousarvioaloitteesta palveluohjaajien palkkaamisesta huolehtimaan lasten päiväkotisijoituksista (pdf) (html)

Liite 1


§ 201 Asia/18

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Arja Karhuvaaran talousarvioaloitteesta fysioterapeuttivirkojen perustamisesta kouluihin opiskeluterveydenhuollon ja liikunnan tueksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 202 Asia/19

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mika Ebelingin talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamisesta 2–3-vuotiaille vuoden 2021 alusta alkaen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 203 Asia/20

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mirita Saxbergin talousarvioaloitteesta yksityisen hoidon tuen kuntalisän korottamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 204 Asia/21

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Terhi Peltokorven talousarvioaloitteeseen psykiatristen sairaanhoitajien sijoittamisesta kouluihin (pdf) (html)

Liite 1


§ 205 Asia/22

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Johanna Sydänmaan talousarvioaloitteesta opinto-ohjauksen resurssin lisäämisestä Stadin ammatti- ja aikuisopistoon (pdf) (html)

Liite 1


§ 206 Asia/23

Järjestöavustukset varhaiskasvatuspalvelujen ulkopuolella olevien alle kouluikäisten lasten arkisin päiväaikaan tapahtuvaan harrastustoimintaan syyslukukaudelle 2020 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 207 Asia/24

Asioinnin tietojärjestelmähankkeen kehittämis- ja ylläpitotöiden (ASTI DPS 4) lisähankinta (pdf) (html)


§ 208 Asia/25

Siivous- ja käyttäjäpalvelujen hankinta optiokaudelle 1.1.2021 - 31.7.2023 (Kori 1) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 209 Asia/26

Päätös Kankarepuiston peruskoulun musiikkivälineiden hankinnan osittaisesta keskeyttämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 210 Asia/27

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Sinisten ryhmäaloitteesta lasten ja nuorten turvallisuuden takaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 211 Asia/28

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ted Apterin valtuustoaloitteesta varhaiskasvatuksen laadun uudelleen arvioinnin ja laadun mittareiden kehittämiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 212 Asia/29

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ted Apterin valtuustoaloitteesta nuorten talousosaamisen lisäämiseksi kaikilla kouluasteilla (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 213 Asia/30

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Marcus Rantalan erityislasten ruotsinkielisten palveluiden turvaamisen toimintaohjelmaa koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1§ 213 Ärende/30

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande till stadsfullmäktige gällande Marcus Rantalas motion om åtgärdsprogram för att trygga svenskspråkig service för barn med särskilda behov (pdf) (html)

Bilaga 1§ 214 Asia/31

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Pilvi Torstin toivomusponnesta valmistella lähipäiväkotiperiaate käyttöön siten, että se voidaan ottaa huomioon vuoden 2021 budjettivalmistelussa (pdf) (html)


§ 215 Asia/32

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Grundskolan Norsen, Cygnaeus enheten perusparannuksen hankesuunnitelmasta osoitteessa Ratakatu 8 (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma Cygnaeus enheten perusparannus 01062020

Liite 2

Cygnaeus enheten_hankesuunnitelman liitteet 1-6

Liite 3

Cygnaeus enheten työsuojelun lausunto 200420

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 216 Asia/33

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Käpylän peruskoulun Untamo-rakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Käpylän pk Untamo HS 27.04.2020

Liite 2

Käpylän pk Untamo HS liitteet 27.04.2020

Liite 3

Käpylä_lausunto_020420docx

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 217 Asia/34

Meilahteen osoitteeseen Paciuksenkatu 19 vuokrahankkeena toteutettavien päiväkotitilojen tarveselvitys (pdf) (html)


§ 218 Asia/35

Jätkäsaareen osoitteeseen Livornonkatu 6 vuokrahankkeena toteutettavien päiväkotitilojen tarveselvitys ja päiväkodin perustaminen (pdf) (html)


§ 219 Asia/36

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Haagan peruskoulun käyttöön tulevan lisätilan Vanha Viertotie 23 tilamuutosten hankesuunnitelmasta, vaihe 1 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet Vanha Viertotie 23 Haagan pk - lisätilat 11.6.2020

Liite 3

haaga_pk_työsuojelulausunto 29072020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 220 Asia/37

Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan ottamisesta määräajaksi (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Rehtorin päätös 18.6.2020

Liite 3

Hakuilmoitus Malminkartano

Liite 4

Virkaan valitun hakemus

Liite 5

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus


§ 221 Asia/38

Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan ottamisesta määräajaksi (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Rehtorin päätös

Liite 3

Hakuilmoitus

Liite 4

Virkaan valitun hakemus

Liite 5

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus


§ 222 Asia/39

Oikaisuvaatimus luokanopettajaksi ottamisesta määräajaksi (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Rehtorin päätös

Liite 3

Rehtorin lausunto

Liite 4

Hakuilmoitus

Liite 5

Virkaan valitun hakemus

Liite 6

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus


§ 223 Asia/40

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 §:n 1 mom 32 kohta)

Liite 2

Virka-apulaisrehtorin päätös

Liite 3

Virka-apulaisrehtorin lausunto

Liite 4

Hakuilmoitus

Liite 5

Virkaan valitun hakemus

Liite 6

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus


§ 224 Asia/41

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 225 Asia/42

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 226 Asia/43

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 227 Asia/44

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28