Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
11 / 22.09.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 228 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 229 Asia/2

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioehdotus 2021 ja taloussuunnitelmaehdotus 2021-2023 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 230 Asia/3

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mika Ebelingin talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamisesta 2–3-vuotiaille vuoden 2021 alusta alkaen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 231 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ted Apterin valtuustoaloitteesta varhaiskasvatuksen laadun uudelleen arvioinnin ja laadun mittareiden kehittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 232 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ted Apterin valtuustoaloitteesta nuorten talousosaamisen lisäämiseksi kaikilla kouluasteilla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 233 Asia/6

Ruoka-, siivous- ja kohdevastaavapalveluiden hankinta ajalla 1.1.2021 - 31.12.2023 (kori 4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1. Tarjousvertailu

Liite 2

Liite 2. Siivous- ja kohdevastaavapalvelun laatuarviointi

Liite 3

Liite 3. Siivouspalvelujen laatuarviointi

Liite 4

Liite 4. Kohdevastaavapalvelun laatuarviointi

Liite 5


§ 234 Asia/7

Järjestöavustukset varhaiskasvatuspalvelujen ulkopuolella olevien alle kouluikäisten lasten arkisin päiväaikaan tapahtuvaan harrastustoimintaan syyslukukaudelle 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 235 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Pasilassa osoitteeseen Lavakatu 1 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta ja päätös päiväkodin perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lpk Lavakatu 1, työsuojelun lausunto 4.3.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 236 Asia/9

Osoitteeseen Iso Roobertinkatu 23 toteutettavien päiväkotitilojen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päiväkotitilat osoitteeseen Iso-Roobertinkatu 23, tarveselvityslomake


§ 237 Asia/10

Osoitteeseen Pohjolankatu 45 perustettavan koulun uudisrakennuksen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Tarveselvityslomake Kottby

Liite 2

KOTTBY ls-ohjeellinen tilaohjelma§ 237 Ärende/10

Godkännande av behovsutredning för nybyggnad för skola som ska inrättas på adressen Pohjolagatan 45 (pdf) (html)

Bilaga 1

Behovsutredningsblankett för nybygget för Kottby

Bilaga 2

KOTTBY lokalplan§ 238 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Kulosaaren yhteiskoulun laajennuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 239 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Helsingin uuden yhteiskoulun laajennuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 240 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Lauttasaaren yhteiskoulun laajennuksen ja osittaisen peruskorjauksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 241 Asia/14

Yhtenäisen peruskoulun perustaminen Laajasalon peruspiiriin (pdf) (html)


§ 242 Asia/15

Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon koulutuksen ja näyttöjen järjestämisen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

TKEATvertailutaulukko


§ 243 Asia/16

Kolmen jäsenen, neljän varajäsenen, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikuntaan (pdf) (html)


§ 244 Asia/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28