Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
15 / 15.12.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 292 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 293 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 294 Asia/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 295 Asia/4

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-vuotiaisiin lapsiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 296 Asia/5

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2021 tulosbudjetti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 297 Asia/6

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ylitysesitys vuoden 2021 investointiosaan (pdf) (html)

Liite 1


§ 298 Asia/7

Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toimialajohtajalle poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisessä (pdf) (html)


§ 299 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Laura Rissasen aloitteesta muskaritoiminta osaksi varhaiskasvatusta (pdf) (html)

Liite 1


§ 300 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Johanna Laisaaren valtuustoaloitteesta koulussa tapahtuvan kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisystä (pdf) (html)

Liite 1


§ 301 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle osoitteeseen Iso Roobertinkatu 23 toteutettavan päiväkodin hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

LIITE 1b Iso Roba 23 tarveselvitys päätös suomi HEL 2020-007931

Liite 4

LIITE 1c Iso Roba 23 tarveselvitys päätös svenska HEL 2020-007931

Liite 5

LIITE 2 Päiväkoti Iso-Roobertinkatu 23 tarveselvityslomake

Liite 6

LIITE 3 IR23 Päiväkotiluonnos 2020-03-17

Liite 7

LIITE 4 Iso Roba 23 vuokrasopimusluonnos 31082020 hasu

Liite 8

LIITE 5 Iso Roba Hankinta- ja vastuurajataulukko 20201008 hasu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 302 Asia/11

Oikaisuvaatimus Pukinmäenkaaren peruskoulun musiikin opetusvälineiden hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Hankintapäätös HEL 2020-010834 (29.10.2020)

Liite 2

Oikaisuvaatimus (3.11.2020)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 303 Asia/12

Oikaisuvaatimus ruotsinkielisten erityiskuljetuspalvelujen hankinnasta (Pk Plommonet) (pdf) (html)

Liite 1

Hankintapäätös HEL 2020-010774 (10.11.2020)

Liite 2

Oikaisuvaatimus 23.11.2020 (henkilötiedot poistettu)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 304 Asia/13

Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen toiminnan lakkauttaminen 30.6.2021 alkaen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 305 Asia/14

Päiväkoti Pyynikin toiminnan lakkauttaminen 1.6.2021 alkaen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 306 Asia/15

Päiväkoti Kallahden perustaminen (pdf) (html)


§ 307 Asia/16

Lemmilän lastenkodissa asuvien lasten opetuksen järjestäminen 1.8.2021 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Johtokunnan lausunto Lemmilän koulun opetuksen järjestämisestä

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 308 Asia/17

Kahden perusopetuksen aluepäällikön virkajärjestelyt aluepäällikön virkojen täyttömenettelyn ajaksi (pdf) (html)


§ 309 Asia/18

Helsingin hallinto-oikeuden päätös (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 310 Asia/19

Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan ottamisesta määräajaksi (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Rehtorin päätös

Liite 3

Rehtorin lausunto

Liite 4

Hakuilmoitus

Liite 5

Virkaan valitun hakemus

Liite 6

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus


§ 311 Asia/20

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 312 Asia/21

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28