Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
01 / 18.01.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Selvitys vuoden 2021 toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Yksityisen hoidon tuen kuntalisämuutokset, päiväkotihoidossa ja esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa 1.6.2022 alkaen (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta


§ 5 Asia/5

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava esiopetuskorvaus 1.6.2022 alkaen (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta


§ 6 Asia/6

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava sisaruskorvaus 1.7.2022 alkaen (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta


§ 7 Asia/7

Teknisentyön metallityökoneiden, -laitteiden ja tarvikkeiden hankinta 1.2.2022 – 31.1.2024 (pdf) (html)

Liite 1


§ 8 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginvaltuustolle Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta koskien kouluruuan hävikkiä ja laadun parantamista (pdf) (html)

Liite 1


§ 9 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginvaltuustolle Björn Månssonin toivomusponnesta koskien mahdollisuutta lisätä koululaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia oman koulunsa ruokailuun (pdf) (html)

Liite 1


§ 10 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Eteläinen Hesperiankatu 38 sijaitsevan Taivallahden peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Asia/11

Oikaisuvaatimus LOPS-osaamisen kehittämisen kokonaisuutta koskevan pienhankintasopimuksen purkamista koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1 Oikaisuvaatimus 7.12.2021 [JULKINEN]

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Asia/12

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevassa asiassa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1 Oikaisuvaatimus

Liite 2

Liite 2 Päiväkodin selvitys


§ 13 Asia/13

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Varhaiskasvatuspäätös

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 14 Asia/14

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Varhaiskasvatuspäätös

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 15 Asia/15

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Varhaiskasvatuspäätös 29.11.2021

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Liite 3

Varhaiskasvatuspäätös 5.1.2022


§ 16 Asia/16

Helsingin hallinto-oikeuden päätös (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k )

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28