Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
02 / 01.02.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 17 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 18 Asia/2

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten ja toimielinten päätösten seuraaminen ajalta 19. - 28.1.2022 (pdf) (html)


§ 19 Asia/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 20 Asia/4

Yksityisen hoidon tuen kuntalisämuutokset päiväkotihoidossa 1.6.2022 ja esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa 1.8.2022 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Asia/5

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava esiopetuskorvaus 1.8.2022 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Asia/6

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava sisaruskorvaus 1.8.2022 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 23 Asia/7

Avustukset vapaaseen sivistystyöhön vuodelle 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 24 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Mikkolankuja 6 E sijaitsevan Solakallion koulun vuokrasopimuksen uudistaminen 1.1.2025 alkaen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 25 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Sepänkatu 2 sijaitsevan leikkipuisto Sepän hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

HS_LpSeppä_Liitteet

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 26 Asia/10

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Varhaiskasvatuspäätös

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 27 Asia/11

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Varhaiskasvatuspäätös

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 28 Asia/12

Oikaisuvaatimus opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Opiskelijan erottamispäätös

Liite 2

Oikaisuvaatimus

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28