Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
03 / 15.02.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 29 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 30 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 31 Asia/3

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.8.2022 lukien (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kirje 15.12.2021, fi


§ 32 Asia/4

Kannettavien tietokoneiden ja tablettitietokoneiden latausvaunujen hankinta vuosille 2022-2025 (pdf) (html)

Liite 1


§ 33 Asia/5

Ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunnan valitseminen toimikaudeksi 1.1.2022-31.12.2024 (pdf) (html)


§ 34 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Heimo Laaksosen valtuustoaloitteesta kaupallispainotteisen lukion saamiseksi Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 35 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Kimnaasipolku 5 sijaitsevan Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston hankesuunnitelmasta, päätös päiväkotien Neilikka ja Minttu lakkauttamisesta sekä päiväkodin perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto hankesuunnitelmaliitteet

Liite 3

Työsuojelulasunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 36 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Kanneltie 1 sijaitsevan Kannelmäen peruskoulun julkisivun ja vesikaton korjausten hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 37 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Kontulankaari 5 sijaitsevan päiväkoti Sakaran sisäilmakorjausten hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 38 Asia/10

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Varhaiskasvatuspäätös

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 39 Asia/11

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Varhaiskasvatuspäätös 2.12.2021

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Liite 3

Varhaiskasvatuspäätös 20.12.2021


§ 40 Asia/12

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 21.12.2021, liite, päätös 20.12.2021

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 41 Asia/13

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevassa asiassa (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liite 2

Liite 2 Päiväkodin selvitys

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 42 Asia/14

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 43 Asia/15

Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätökset (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Liite 2

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös§ 43 Ärende/15

Helsingfors förvaltningsdomstols och högsta förvaltningsdomstolens beslut (pdf) (html)

Bilaga 1

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 32 p)

Bilaga 2

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28