Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
04 / 08.03.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 44 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 45 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 46 Asia/3

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten ja toimielinten päätösten seuraaminen ajalta 18.2. - 3.3.2022 (pdf) (html)


§ 47 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousajat syksyllä 2022 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Asia/5

Alle kouluikäisten lasten palvelusetelillä toteutetun kerhotoiminnan järjestämistapa 1.5.2022 alkaen (pdf) (html)


§ 49 Asia/6

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön virkasuhteen päättyminen (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus


§ 50 Asia/7

Helsingin verkko- ja etätarjottimien maksut 1.8.2022 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 51 Asia/8

Hankinnan keskeyttäminen: ruoka- ja puhtauspalvelut alueelle 1 ajalle 1.8.2022 - 31.7.2025 (pdf) (html)


§ 52 Asia/9

Puotilan ala-asteen irtokalustehankinta, minikilpailutus (pdf) (html)

Liite 1


§ 53 Asia/10

Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla peruskoululaisten sekä peruskoulujen ja lukioiden opettajien tietokonehankinnoissa 22.3.2022-31.12.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Hankinnan ennakoitu arvo


§ 54 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 55 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Johanna Nuortevan toivomusponnesta Ote-opetukseen ja pienryhmiin hakeneiden oppilasmäärien tilastoinnista ja mahdollisuudesta rakentaa jono-järjestelmä (pdf) (html)

Liite 1


§ 56 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Jussi Chydeniuksen valtuustoaloitteesta lelulaatikoiden lisäämisestä leikkipuistoihin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 57 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Arja Karhuvaaran valtuustoaloitteesta fysioterapeuttien palkkaamisesta kouluille osaksi kouluterveydenhoitoa ja oppimisterveyttä (pdf) (html)

Liite 1


§ 58 Asia/15

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Sami Muttilaisen toivomusponnesta Kottby lågstadieskolan korvaavan uudisrakennuksen riittävistä rauhallisista luokkatiloista (pdf) (html)

Liite 1


§ 59 Asia/16

Osoitteeseen Kustinpolku 20 toteutettavien Pasilan peruskoulun ja päiväkodin väliaikaisten lisätilojen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Tarveselvityslomake

Liite 2

Kustinpolku 20 lisätilat tilaohjelma


§ 60 Asia/17

Osoitteeseen Runeberginkatu 14-16 toteutettavien Etu-Töölön lukion lisätilojen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Tarveselvityslomake, Etu-Töölön lukio

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28