Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
06 / 12.04.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 72 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 73 Asia/15

Asiakasmaksujen hyvittäminen mahdollisen lakon aikana (pdf) (html)


§ 74 Asia/2

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan virkamatka Dubliniin 18.- 20.5.2022 (pdf) (html)


§ 75 Asia/3

Muutos kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousaikoihin keväällä 2022 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 76 Asia/4

Kiinteistönhoito-, siivous- ja kohdevastaavapalveluiden hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kohteille 1.8.2022 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

vertailu ja valinnat

Liite 2


§ 77 Asia/5

Asioinnin tietojärjestelmähankkeen kehittämis- ja ylläpitotöiden (ASTI DPS 8) jatkohankinta vuosille 2022-2024 (pdf) (html)

Liite 1


§ 78 Asia/6

Peruskoulujen teknisentyön CNC-jyrsinkoneiden, sähkötyöpöytien, elektroniikka- ja muovintyöstökoneiden hankinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 79 Asia/7

Toimivallan siirtäminen hallintojohtajalle varhaiskasvatuksen Palvelukeskus liikelaitoksen ruoka-ja puhtauspalvelusopimuksen allekirjoittamisen osalta (pdf) (html)


§ 80 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pia Pakarisen aloitteesta, joka koskee laatutekijöiden huomioimista päiväkotien ja koulujen pihojen huoltosopimusten kilpailutuksessa (pdf) (html)

Liite 1


§ 81 Asia/9

Osoitteeseen Käräjätuvantie 3 toteutettavan päiväkodin, leikkipuistotilojen ja perusopetuksen uudisrakennuksen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Käräjätuvantie 3, tilaohjelma

Liite 2

Käräjätuvantie 3, tarveselvityslomake


§ 82 Asia/10

Osoitteeseen Mäkelänkatu 84 toteutettavien Helsingin luonnontiedelukion väliaikaisten lisätilojen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Tarveselvityslomake_Luonnontiedelukio


§ 83 Asia/11

Osoitteeseen Rusthollarintie 1 toteutettavien aikuisten perusopetuksen väliaikaisten lisätilojen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Tarveselvityslomake Aikuisten perusopetus


§ 84 Asia/12

Ryhmäperhepäiväkoti Stjärnanin toiminnan lakkauttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 84 Ärende/12

Indragning av gruppfamiljedaghemmet Stjärnans verksamhet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 85 Asia/13

Kahden päiväkodin toiminnanmuutos ja palvelun järjestäminen uusissa valmistuvissa tiloissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 86 Asia/14

Oikaisuvaatimus yksityisen varhaiskasvatuksen käynnistämistukea koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätös 14.2.2022 § 6

Liite 2

Oikaisuvaatimus 1.3.2022 (8)

Liite 3

Yksityisen varhaiskasvatuksen käynnistämistuen myöntämisperiaatteet 1.1.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 87 Asia/16

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 88 Asia/17

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten ja toimielinten päätösten seuraaminen ajalta 30.3. - 8.4.2022 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28