Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
07 / 03.05.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 89 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 90 Asia/2

Vuoden 2022 talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste (pdf) (html)


§ 91 Asia/3

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatusjohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijalista_Varhaiskasvatusjohtaja

Liite 2

Hakijayhteenveto_Varhaiskasvatusjohtaja

Liite 3

Hakemukset_Varhaiskasvatusjohtaja


§ 92 Asia/4

Oppivelvollisuuden laajentamisen väliraportti ja seurantasuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Oppivelvollisuuden laajentamisen seurantasuunnitelma


§ 93 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Helsinki-lisää koskevasta kunnan asukkaan aloitteesta (pdf) (html)

Liite 1

Kunnan asukkaan aloite 6.2.2022

Liite 2

Kotihoidon tuen piirissä olevat lapset kuukausittain 2017 - 2022


§ 94 Asia/6

Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteiden mukaiset euromäärät lukuvuodelle 2022 - 2023 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 95 Asia/7

Alueen 1 ruoka- ja puhtauspalveluiden hankinta 1.8.2022 - 31.7.2025 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

vastuullisuussuunnitelmat_pisteet

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 96 Asia/8

Koulujen ilta- ja omavalvontapalvelujen hankinta Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1 Vertailutaulukko_Julkinen


§ 97 Asia/9

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ostopalvelujen hankinta ajalle 1.8.2022 - 31.7.2024 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 98 Asia/10

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen hankinta suorahankintana (pdf) (html)


§ 99 Asia/11

Päiväkodin perustaminen varhaiskasvatusalueelle 5.2 osoitteeseen Tenavatie 2 (pdf) (html)


§ 100 Asia/12

Osoitteeseen Myllärintie 2 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Myllärintie 2, tilaohjelma

Liite 2

Myllärintie 2, tarveselvityslomake


§ 101 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Etu-Töölön lukion perusparannuksen enimmäishinnan korottamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102 Asia/14

Osoitteessa Rusthollarintie 1 käyttöönotettavien Tahvonlahden ala-asteen koulun lisätilojen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Tarveselvityslomake Tahvonlahden ala-asteen koulun väliaikaiset lisätilat


§ 103 Asia/15

Suutarilan ala-asteen koulun ja Suutarinkylän peruskoulun yhdistyminen yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2025 alkaen (pdf) (html)


§ 104 Asia/16

Oikaisuvaatimus luokanopettajan ottamisesta määräajaksi (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Liite 2

Rehtorin päätös

Liite 3

Rehtorin lausunto

Liite 4

Hakuilmoitus

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Liite 6

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus


§ 105 Asia/17

Oikaisuvaatimus koskien palkan takaisinperintää (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 106 Asia/18

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 107 Asia/19

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)


§ 108 Asia/20

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten päätösten seuraaminen ajalta 25.4. - 2.5.2022 (pdf) (html)


§ 109 Asia/21

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28